Taggar:

Varumärkesljud på EGMONT

LOD Akustisk lamellstav

LOD förbättrar akustiken samtidigt som man får en praktisk avskärmning med bibehållen öppenhet. LOD är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av EcoSUND som består av återvunnen PET.

Stora krav från beställaren fick DAPstockholm att hitta udda lösningar varav en till och med skapade en helt ny produkt när man inredde mediakoncernen Egmonts nya kontor i Solna norr om Stockholm.

Egmont är en av Skandinaviens största mediekoncerner med produktion av både tidningar, böcker, filmer, biografer, interaktiva spel och tv-kanaler. Med verksamheter utspridda på flera adresser gav man hösten 2009 DAPstockholm uppdraget att rita ett nytt kontor som skulle samla allt under ett tak. En före detta industrifastigheten i Solna var inte den första lokalen man tittade på däremot kändes den omedelbart rätt, berättar Mats Hansson, ansvarig arkitekt hos DAPstockholm, just som vi kliver ur hissen på våning 5, där Egmonts tagline ”We bring stories to life” bokstavligt talat står skrivet i neon på väggen.

  – Egmont ville att vi skulle skapa en tydlig brand-profil och var inte intresserade av kontor som såg ut som standardkontor och därför var vi måna om att behålla så mycket som möjligt av den lite råa industrikänsla som fanns i lokalerna.

Detta, tillsammans med det faktum att det var ganska lågt i tak, gjorde att man ville undvika att sätta in ett innertak vilket redan där innebar en stor utmaning när det gällde ljudmiljön. Man hade flera samtal med Audio Data Labs Ingemar Ohlsson, akustikkonsulten i bygget, hur man skulle försöka samordna akustikplattor med installationer och belysning, och hans första bud var att fylla taket till 90 procent med direktlimmade 600 x 600 x 40 millimeters absorbenter. För Mats Hansson hade det varit lika med att ha ett innertak så han försökte förhandla ned siffran och efter en modellberäkning kom man fram till att 70 procent skulle räcka.

Mats Hansson drar en suck när han tittar upp mot taket. 

  – Det är nästan så att varenda platta är ditritad efter ett bestämt mönster.

DAPstockholm var med redan när Egmont började leta efter lokal och skissade på olika lösningar på vägen.


Femte våningen innehåller förutom reception och mötesrum också personalmatsalen, mer eller mindre en garanterad slammerkälla. Matsalen är precis som allt i de fyra våningarna färgkodad i Egmonts rött, vitt och svart, och här har man försökt få ned ljudvolymen genom att ta ett lätt standardunderrede och sedan låta ett snickeri specialtillverka bordsskivor i trä med ytskikt av desktop-linoleum som ger ifrån sig så lite ljud som möjligt 

Vid receptionen ligger också Egmonts visningsrum. En biosalong i miniatyr med filmduken på en av långsidorna och istället för biofåtöljer har man stoppat in Blå Stations Barbapappaliknande Oppo O50A. Förutom några akustikplattor i taket saknar rummet egentliga akustikåtgärder men låter enligt Mats Hansson fantastiskt bra. Till sjätte våningen kommer man via en svart spiraltrappa i stål som går genom alla fyra planen. Trappan är nästan helt befriad från det obligatoriska sjungande klånket tack vare att stegen klätts med en dämpande gummiepoxyblandning och att stålpelaren som bär upp konstruktionen fyllts med betong vilket minskar resonansen avsevärt. 

I våning 6 sitter Nordisk Film och för att markera detta är gångmattorna utformade som 36-millimeters filmremsor. Arbetsplatserna är ordnade i par längs fönsterbanden med en korridor mellan sig och mötesrummen längre in i våningsplanet. Här har DAPstockholm tillsammans med Akustikmiljö tagit fram en smått genialisk lösning och kombinerat en avskiljare som samtidigt är en ljudabsorbent. 

  – Vi ville ha avskärmning mot korridoren men samtidigt inte stänga av helt. Vi hade några materialprover på kontoret och efter lite funderande på om det inte gick att göra ett draperi av en akustikplatta kontaktade vi Magnus Gustafsson på Akustikmiljö som gjorde en prototyp och det visade sig fungera utmärkt.

Lamellstavarna är samma 50-millimetersabsorbent av EcoSUND som använts på flera andra ställen i kontoret. De har skurits i 50-millimetersstavar och hängts upp med 40 millimeters mellanrum. I botten på varje stav finns en ficka med en metalltyngd i som ska se till att stavarna hänger absolut lodrätt.

Våning 4 hyser Egmonts administration och inredningen är i princip utformad som två våningar upp. Det som omedelbart skiljer för ögat är gångmattorna som här fått ett mönster av stiliserade skrivmaskinstangenter. Här sitter också Egmonts säljare placerade fyra och fyra, med motstående skrivbord, och där har DAPstockholm inte bara lamellabsorbenter ut mot korridoren utan också mellan skrivborden eftersom säljarna tyckte de störde varandra.

  – Det är svårt att avgöra innan man är på plats för det är ändå det öppna kontorets idé, att man ska kunna ställa sig upp och få direktkontakt istället för att gå upp ur stolen, gå ut genom dörren och in genom en annan. Det blir en helt annan kommunikation.

Självklart finns på planet också mötesrum som är helt stängda och mycket väl dämpade för planerade möten. Rummen har bland annat ljudabsorberande anslagstavlan Collage. I den nedersta våningen sitter redaktionerna för Egmonts tidskrifter och man märker direkt att det är en helt annan puls och också en annan ljudnivå men här finns också exempel på uppfinningsrikedom när det gäller akustiken. 

  – Det var ett krav att redaktionerna skulle ha storyboards i innerväggarna och eftersom Ingemar Ohlsson menade att ljudet skulle komma att studsa som i sicksackmönster längs korridorerna slog vi två flugor i en genom att göra storyboards av ljudabsorbenter.

Ett buller som kommer från en väldefinerad källa kan hjärnan sortera ut och lära sig att inte ta notis om.


Vi har slagit oss ned i en sittgrupp utanför en av Egmont Tidskrifters redaktionskorridorer. Plötsligt hoppar en stark röst ut ur det allmänna sorlet. Är det ett akustiskt problem? Kan vara. Men det kan också vara att den personen har ett sätt att argumentera som gör att volymen höjs oproportionerligt. Eller att han har en dålig telefon. Eller att den han pratar med står i en bullrig gatukorsning och båda försöker överrösta trafiken. Det går inte att förutse eller förebygga alla situationer.

DAPstockholm hade ett problem med ytorna runt kaffemaskinerna. Det berodde dels på att maskinerna som mal bönorna för en massa oväsen, men också att det är platser där folk samlas och det gör att volymen drar iväg.

  – Den där typen av stationer är alltid svåra. Maskinerna är en sak men de är också sociala ytor, folk står och pratar. Hur väljer man där?

Det ansågs som ett stort problem i början och Audio Data Lab tog fram en lösning som emellertid ännu inte satts på plats. Kaffemaskinen har inte blivit tystare, men personalen har slutat klaga. Ett buller som kommer från en väldefinierad källa kan hjärnan sortera ut och lära sig att inte ta notis om. Där är kaffemaskinen. Ett odefinierat buller kommer att vara ett ständigt pågående störningsmoment.

För DAPstockholm var Egmont-kontoret den typ av projekt som man är extra mån om att genomföra. Man var med redan när Egmont började leta efter lokal och skissade på olika lösningar på vägen. Det låter dyrt men Mats Hansson menar att det lönar sig i längden.

  – Den fasen kostar inte så många timmar och det handlar ju inte om att hyra vilka kvadratmeter som helst. Det ska dels vara en lokal som passar för verksamheten, men det ska också vara möjligt att sätta en tydlig prägel på lokalen som stämmer med vad Egmont står för – det vi kallar facility branding – och där behöver man en tränad arkitekt.

Efter man hittat lokalerna deltog Mats Hansson och hans kollegor också i upphandlingen. Inte för att hindra någon annan från att vara med i processen utan för att kunden ska ha råd med det DAPstockholm föreskrivit.

  – Vi tvekar inte att sticka ut hakan och agera i en budgetprocess, allt för att värna om projektets budget och kvalitet samt beställarens ekonomi.

Det har gått ett år sedan Egmont flyttade in med alla sina avdelningar i Solna men DAPstockholm är fortfarande engagerade i projektet. Jag frågar när de släpper ett projekt. 

  – När kunden slutar ringa… Nej, inte så, men det finns ju ett liv efter inflytten också och det är ju drömmen att man får vara med hela vägen. Inte minst för att se till att kunden inte börjar hitta på en massa egna lösningar på saker man faktiskt tänkt rätt från början.

Projekt
Egmont

Byggår: 2009-2011
Arkitekt: DAPstockholm
Akustiker: Audio Data Labs, Ingemar Ohlsson