Akustik och rådgivning

Akustik och rådgivning

Akustik och dess påverkan

En frisk arbetsplats har mätbara effekter så som minskad stress och lägre sjukfrånvaro.  Vad det gäller ljudet så har vi idag ett samhälle som skapar mer ljud och buller omkring oss som t.ex. kontoret och dess öppna ytor.

Detta medför högre krav på absorbenter väggar och tak och behov av en bra ljudmiljö genom bra ljuddämpande bordskärmar & golvskärmar. Inredningstrenden i alla publika miljöer med hårda material & öppnare planlösningar ger oss nya utmaningar att skapa en bra akustik. 

Vi ser idag också en tydlig medvetenhet inte bara inom kontorsmiljön, utan i stort sett alla publika miljöer. White Guide ställer t.ex. idag krav på en bra ljudmiljö i de restauranger de premierar. Det finns oftast också tydliga kopplingar rent ekonomiskt, gästerna vill kunna samtala med varandra när man äter, om det inte funkar väljer  kunden helt enkelt andra restauranger.

Flera års erfaranhet

Vi har under många år samlat på oss en förståelse och kunskap kring problemen och lösningarna. Dels genom alla de projekt vi dagligen är inblandade i men också genom nära och täta samarbeten med akustiker och inredningsarkitekter.

När vi utvecklar våra produkter och akustiklösningar är det förutom den akustiska aspekten även miljöfokus, flexibilitet i form och format och möjlighet att integrera och stärka övrig inredning som är viktiga faktorer för att skapa "Ett bättre och snyggare ljud”