Dokumentation

Här finner du dokument och certifikat kring våra produkter.

Götessons Design Group policy

Miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Hållbarhetspolicy

Vårt kärnmaterial som vi använder i alla våra ljudabsorbenter.  Produktblad >>

LJUD             Acoustic Facts >> 
BRAND         Brand rapport SP EcoSUND  Brandtest EcoSUND + Trevira CS SP    Brandtest EcoSUND + Polyestertextil SP  
EPD               EcoSUND® RAW >>      EcoSUND® >>                    
EMISSION     
Emissionsrapport >>  

SundaHus vision är att skapa en långsiktigt värdefull byggd miljö genom att möjliggöra medvetna beslut som främjar människors hälsa och miljön.

Till SundaHus >>

BASTA-systemet vänder sig till alla som vill göra medvetna materialval i syftet att fasa ut ämnen med farliga egenskaper. BASTA-systemet bidrar till att uppnå Sveriges nationella miljömål ”Giftfri miljö” samt FNs globala mål ”Hållbar konsumtion och produktion” genom att fasa ut ämnen med farliga egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter.

BASTA >>

Hos Byggvarubedömningen kan du se våra produkters bedömningar.  (För att se informationen behöver du ha/skapa ett konto hos dem.)

Byggvarubedömningen >>

AM Acoustics is certified by sbcert, Scandinavian Business Certification AB for our management systems ISO 9001 and 14001 in consulting, development, manufacturing and assembly of products for sound-absorbing acoustic environments.

ISO 9001:2015 14001:2015 >>

I Byggkatalogen finns bearbetad, aktuell och strukturerad information med miljöinformation, broschyrer, tekniska egenskaper mm.

Byggkatalogen >>

Ladda ned våra produkter som BIM-filer. Våra BIM-objekt finns tillgängliga i en lång rad format såsom DS, Revit, IFC, SketchUp, AutoCAD, ArchiCAD, med flera.
BIM Object >>

Akustikmiljös ljudabsorberande material EcoSund är listat i Svanens Husproduktportal. Både som RAW och med textilen Hush. Det betyder att det är godkänt att användas i Svanenmärkta byggnader. Och blir därmed valbara för alla licensinnehavare och företag som ansöker om en Svanenlicens.

GDG magasin

Dokument och certifikat