Hållbarhet

Hållbarhet är ett brett begrepp. För de flesta handlar det om miljön runt omkring oss, vår planet och natur. För oss på Akustikmiljö är just tillståndet för vår planet en viktigt orsak till att vi arbetar mot en hållbar verksamhet. Men hållbarhet för oss är också större än så. Vår verksamhet handlar om att skapa bättre och mer hållbara arbetsmiljöer för våra kunder och anställda, där människor ska kunna må och prestera bra under en lång tid. Det här är vår hållbarhetsdeklaration.

 

Relaterat

  •  

EcoSUND® - en hållbar akustiklösning

EcoSUND är Akustikmiljös egna unika ljudabsorbent, framtaget tillsammans med akustiker och råvaruleverantörer år 2010. All tillverkning sker i Sverige, närmare bestämt i Halland.

  •  

En hållbar affär för alla

Att arbeta hållbart är inte bara en vinst för oss på Akustikmiljö. Med bra materialval, effektivare transporter och högt ställda krav drar vi vårt strå till stacken för att skapa en bättre...

  •  

En helhetslösning för en hållbar ljudmiljö

Att designa för kreativa arbetsmiljöer handlar till stor del om att skapa arbetsplatser där alla trivs och mår bra. Vi lever idag i en värld där många upplever stor press och stress, där vi...

  •  

Vi vill lämna en bättre planet efter oss

Anledningen till vårt hållbarhetsarbete är enkel – vår planet är inte längre i samma skick som den en gång var. Även om vi är en liten kugge i stort hjul vill vi göra vår del för...

  •  

Hållbarhet börjar inifrån

Arbetet mot en mer hållbar verksamhet drivs inte av en person. Precis som det krävs en organisation och ett stort internt engagemang för att lyckas med personalfrågor eller nå visioner kopplade...