EcoSUND®

EcoSUND®

ECOSUND®

EN HÅLLBAR AKUSTIKLÖSNING

EcoSUND är Akustikmiljös egna unika ljudabsorbent, framtaget tillsammans med akustiker och råvaruleverantörer år 2010. All tillverkning sker i Halland, Sverige där bolaget har sitt säte. EcoSUND är kärnmaterialet som majoriteten av våra produkter är uppbyggda av, varav vissa kläs med textil eller akustikduk. Själva råmaterialet går att välja i tjocklekarna 20, 40 och 50 mm och färgerna vit, svart, grå och ljusgrå.

Hållbarhet ur flera perspektiv

EcoSUND är tillverkad i 100 % polyesterfiber (PET), varav 50 % är återvunnen PET.  De återvunna PET-fibrerna är tredjepartscertifierade enligt GRS, Global Recycling Standard. GRS säkerställer att kraven säkerställs på bl.a. ingående återvunnet material, begränsning av kemikalier, och hur sociala och miljömässiga frågor hanteras i produktionen. Eftersom EcoSUND är gjord i ett och samma material är den därför helt återvinningsbar. Produkten har lång livslängd och kan återanvändas om och om igen.  EcoSUND klarar kriterier för miljömärkning i Basta, SundaHus och Byggvarubedömningen. Fibrerna är certifierade enligt Oeko-Tex Standard 100.

Tester

Ljudabsorptionstest

Ljudabsorption är testat i enlighet med standard ISO 354 och ISO 11654. Testresultat finns hos oss på Akustikmiljö och även på Acoustic facts.   

EXEMPEL PÅ TESTRESULTAT FÖR 50 MM ECOSUND:

  • Diktmonterad, Klass A αw 0,9 50 mm luftspalt,
  • Klass A αw 0,9 200 mm luftspalt,
  • Klass A αw 0,95  

Brandtest

 EcoSUND är testad och provad enligt EN 13501-1:2007 + A1 2009, EN 13823 och EN ISO 11925-2 med godkänd klassning B-s1,d0 *. 
* Även testad med ytskiktsmaterial av polyester och Trevira CS.

EPD

Vi har räknat på vår miljöpåverkan från EcoSUND® och EcoSUND® RAW.

Emissioner

Produkten är testad enligt ISO 16000-9:2006 vad gäller TVOC, formaldehyd, CMR och  VOC. Testresultaten överensstämmer med kraven i M1 och uppfyller även kraven från Svenska Byggvarubedömningen av rekommenderad klass avseende VOC-utsläpp till inomhusmiljön.

 

Till dokument och certifikat >>

Har du frågor om EcoSUND?

 

Ring oss eller skicka ett mail:

+46 (0)346 714 850
info@akustikmiljo.se