Taggar:

Vilundabadet - En god miljö

TILES EcoSUND Miljöundertak

TILES EcoSUND (tidigare under namnet SUND) förbättrar akustik och avger inga irriterande fibrer samt är okänslig för fukt. Används ofta inom kontor och skollokaler eller i känsliga miljöer...

Uppdraget från upplands väsbys kommun för Vilundabadet var lika tydligt som utmanande, man ville ha ett attraktivt bad med stark miljöprägel. Låg energianvändning tillsammans med snygg innemiljö och sist men inte minst en väl uttänkt ljudmiljö. Med andra ord; 6000 kvadratmeter där alla typer av miljöer skulle prioriteras och samsas.

Att utforma ett badhus är en av de svåraste uppgifterna man kan få som arkitekt eftersom det är så många krav som ska uppfyllas, förklarar Susanne Langseth på White som är arkitekten bakom verket. Det ska vara en vacker, funktionell och trivsam miljö att vistas i samtidigt som det är ovanligt många tekniska krav att ta hänsyn till.

För Vilundabadet var verkligen kraven många. Och för att alla krav skulle uppfyllas kom miljöexperten Marie Hult från White och akustikern Gunilla Sundin från Akustikon samt ett team från Norconsult in i projektet. Tillsammans satte de den unika prägel Vilundabadet till slut fick.

Det är roligt att arbeta som miljösamordnare i projekt där beställaren redan från början har en hög miljöambition, säger Marie Hult. Den mest intressanta rena miljöaspekten tycker hon är värmeutbytet mellan ishallen och badet och förklarar att värmen som blir över i ishallen vid istillverkningen används för att värma upp badvattnet i den intilliggande simhallen. 

Denna åtgärd tillsammans med eleffektiv ventilation ger en energi-
besparing på 20 procent jämfört med en konventionell anläggning. Taket har växtlighet av sedum. Det ger en klimatutjämnande effekt och kyler anläggningen på sommaren.

Trivsel för olika typer av besökare

Den största utmaningen är kanske dock i alla badhus hur man får alla besökare att trivas – samtidigt. Ljudnivån är ofta hög och uttröttande. Vi tittade på taluppfattbarhet i modellerna av simhallarna. Med bättre hörbarhet sänker barnen sina röster och ljudnivån blir lägre. Det var därför viktigt att hålla nere maskerande ljudnivå från maskiner och installationer, menar Gunilla Sundin.

Susanne Langseth tänkte även formmässigt på hur ljudkraven skulle kunna uppfyllas och samtidigt bli ett estetiskt mervärde. En stor vertikal lamellgardin med ljudabsorberande förmåga valdes mot en hel vägg för att minska efterklangstiden. Och för att både bryta och absorbera ljudvågorna som når upp till taket byggdes ett vågformat tak av träribbor med bakomliggande ljudabsorbent av SUND®.

I ett bad är det en stor utmaning att få bra akustik samtidigt som alla andra krav ska tillgodoses som egentligen motverkar de akustiska frågorna, menar Susanne Langseth. Det kräver att samarbetet mellan arkitekt och akustiker fungerar väl och att båda är kreativa och öppna för nya lösningar.

För att få ner ljudnivån ytterligare ställdes hårda krav på låga ljudnivåer från ventilationen, avfuktare och skvalprännor, förklarar Marie Hult. Ljudet från trafik har stängts ute med hjälp av energieffektiva fönster med låga u-värden som också minimerar ljudet utifrån. 

Gunilla Sundin

Akustiska beräkningar utifrån EDT

Till innertaket och lamellgardinerna har man använt SUND® miljö-absorbent som är kärnmaterialet för miljövänliga ljudabsorbenter från Akustikmiljö.

Den största utmaningen med bad är att få tillräckligt kort klang i simhallar som har stor volym och naturligt kala hårda ytor. Men kort klang kan beskrivas på flera sätt och hemligheten bakom en lyckad projektering, var att dimensionera rumsakustiken utifrån EDT, early decay time, istället för ”vanlig efterklangstid”, förklarar Gunilla Sundin. Det innebar att man i datorsimuleringarna fokuserade på resultatet av beräkningarna av den tidiga delen av efterklangens avklingning, vilken är avgörande för hur vi människor upplever ljudmiljön. Med rätt akustisk behandling blir EDT betydligt kortare än efterklangstiden, eftersom en lång bakgrundsklang är svår att bli av med i en simhall. 

Akustik är design som påverkar hur vi mår, vad vi känner och vad vi upplever, menar Sundin. Det påverkar vår möjlighet till kommunikation både med ord och musik eller ickekommunikation. Det är viktigare än man kanske tror för vilket intryck arkitektur och inredning gör på oss. 

VILUNDABADET

Byggår: 2009
Byggherre: PEAB
Arkitekt: Susanne Langseth White arkitekter
Akustiker: Gunilla Sundin och Lennart Nilsson 
Ägare: Upplands Väsby kommun