Taggar:

Messingen remixed

VERTIKAL Akustisk lamellgardin

VERTIKAL används ofta vid glaspartier eller mot andra hårda ytor. VERTIKAL är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av EcoSUND som består av återvunnen PET.

I Messingen är Kommunala musikskolans slagverksrum granne med biblioteket. Större krav än så kan man knappast ställa på ett hus. Men tack vare noggrann planering och omsorg vid genomförandet har Upplands Väsby fått ett väl fungerande flerfunktionshus – inte minst akustiskt.

Man står framför en stor glaskub till hälften inklädd i estetiskt rostiga stålplåtslameller med busstorget och Upplands Väsby pendeltågstation omedelbart till höger, och man vet precis hur det kommer att låta så fort man sätter foten i det stora atriet som utgör entrén. 

Men man har fel. Istället för en stor okontrollerad volym där röster och fotsteg blandas i en oidentifierbar sörja utan vare sig riktning eller kontroll känns ljudmiljön i rummet väldigt bra. Det sitter en grupp och diskuterar runt ett stort bord till höger och man kan klart urskilja deras röster och vem som säger vad. Man har inga problem att prata med receptionisten trots att caféet ligger alldeles runt hörnet och gymnasieeleverna som springer upp och ned för trapporna och släntrar kors och tvärs i den stora entréhallen lyckas inte störa överhuvudtaget.

När man har en hel ensemble kan det bli högljutt och då vill man ha mer dämpning medan en mindre kör behöver stöd av rummet och då öppnar man bara lamellerna för att på så sätt öka klangen i rummet.

Birgitta Trolin Svensk är rektor för Väsby Nya Gymnasium som har sina lokaler i tre av Messingens fem våningar.

BTS: Trots den öppna planlösningen, som med sina korridorer och trapphus inbjuder till högljutt prat, upplever man det som förvånansvärt lugnt, och ljudnivån är låg i hela skolan. Här finns inget av det ekande i öppna ytor som man annars förknippar med traditionella skolmiljöer, och varken pendeltågstationen med Arlanda Express eller reguljär tågtrafik, som vi ju har alldeles utanför dörren, hörs i byggnaden. 

Gymnasieskolan är precis nyinflyttad, terminen har varit igång i några veckor bara, men Birgitta Trolin Svensk berättar att både lärare och elever bara har haft positiva saker att säga om huset och att alla verkar trivas bra även om några lärare har kommenterat att det känns ovant med den stora glasväggen mellan personalrummet och de öppna utrymmena.

Gymnasiet har flera olika rum för undervisning. Förutom traditionella salar, flexrum för lite mindre klasser och grupprum, har man ovanpå de tre miniaulorna öppna ytor med väggfasta soffor och fatboy sittsäckar utspridda på heltäckningsmattan.

BTS: Syftet med utformningen har varit att skapa en skola för många olika lärstilar, vilket jag är glad över eftersom jag själv – som komplement till min egen lärarutbildning – är lärstilspedagog och vet att det finns behov av många olika slags miljöer och sätt att arbeta. Vår stora utmaning nu är att skapa ett gemensamt förhållningssätt, inte bara till lärande och arbetssätt utan även till hur vi förhåller oss till lokalerna.

Hans Forsgren och Klara Frosterud.

Huvudarkitekter för Messingen har Whites Hans Forsgren och Klara Frosterud varit. Hans Forsgren berättar att kommunen hade väldigt höga ambitioner när det gällde att skapa en bra skola som helhet och där ljudmiljön var en betydande del av det hela. 

HF: Med så mycket öppna miljöer och en central ljusgård måste man studera helheten mycket noga ur ljudsynpunkt. Sedan har Messingen också en stor spännvidd på ljudmiljön med allt från mycket lugna vrår till ytor där det stojas ganska mycket.

Den goda ljudmiljön i Messingen beror på flera olika saker, och flera av dem mer en produkt av kunskap och planering än pengar.

För det första har man undvikit hårda parallella ytor och räta vinklar i bygget. Det är visserligen en stor volym men inte bildat av stora väggar där ljudet tillåts studsa mellan utan många mindre ytor som gör att ljudet dör ut snabbare. Ventilationen är också tyst och isoleringen utifrån effektiv.

Sedan är absorptionen inte bara koncentrerad till taket utan också i väggarna vilket gör att ljudet tas om hand i alla tre dimensionerna: höjd, bredd och längd. Det finns även absorption för de lägre registren vilket annars inte hör till vanligheterna.

Taken i Messingen är nedpendlade innertak av nät och absorbenten som är 100 mm, sitter en meter ovanför och är i sin tur nedpendlad så att det finns luft bakom vilket gör att den får en membraneffekt, men givetvis gör tjockleken också att den är extra effektiv.

På golven ligger en gummimatta med en effektiv stegljuddämpning vilket gör att det inte låter särskilt mycket även om det skulle vara mycket folk i rörelse samtidigt. 

LN: Extra mycket energi är lagt på ljudmiljön i lärosalarna ovanpå miniaulorna med fokus lagt på taltydlighet. Där finns en mjuk matta med lugg men också en ytterligare förbättrad absorption runt de lägsta volkalfrekvenserna, från 200 Hz och nedåt, för att underlätta hörbarheten. Här är takabsorbenterna också extra nedpendlade för maximal effektivitet.


Birgitta Trolin Svensk,Väsby Nya Gymnasiums rektor. Musikskolan och biblioteket vägg i vägg

I Messingens andra våning huserar kommunala Musikskolan och kommunens nya bibliotek vägg i vägg, och här kan man verkligen undra om det planerades för att visa vad man kunde eller om det bara blev så, men bibliotekets närmaste grannar är slagverksrummet och inspelningsstudion där man både spelar in rockband och har elgitarrlektioner. 

Det kan man kalla utmaning. Lennart Nilsson har här konstruerat vart och ett av de tolv övningsrummen för att de inte ska störa varken varann eller någon annan verksamhet. 

LN: Slagverksrummet och studion har en ljudisolering som är exceptionell men varje rum är en individuell enhet med ett 360-graders skal där väggar och golv inte har någon som helst kontakt med de andra.

I den här typen av rum är det ju också en balansgång mellan absorption och klang, inget instrument låter bra utan hjälp från akustiken i rummet, och i det större kombinerade ensemble- och körrummet har Lennart Nilsson åstadkommit en flexibel lösning som tillåter att mängden klang i rummet justeras genom vridbara akustiska lamellgardiner.  

LN: När man har en hel ensemble kan det bli högljutt och då vill man ha mer dämpning medan en mindre kör behöver stöd av rummet och då öppnar man bara lamellerna för att på så sätt öka klangen i rummet.

När Akustik är på besök har Inger Günther pianolektion vid flygeln i det luftiga ensemblerummet som har två av väggarna, av glas från golv till tak, ut mot stationsområdet. Hon kommenterar flytten från de gamla lokalerna i Vilunda.

IG: Den gamla herrgården var väl mysig men här känner man verkligen att man är i ett rum som är gjort för musicerande

Fakta

PROJEKT Messingen
Byggår: 2009-2011
Byggherre: Upplands Väsby Kommun
Arkitekt: White Arkitekter
Akustiker: Lennart Nilsson