Taggar:

Arkitektur + Akustik = Project the future

SINGLE® Tyginklädda Ljudabsorbenter

SINGLE är den tyginklädda väggabsorbenten som även går att använda i bärverk (tak).  Välj bland flera leverantörer av både enfärgade och mönstrade tyger för att passa övriga...

Hur ljudsätter man arkitektur? Hur gör man akustik synlig? Och hur kombinerar man de två så att alla förstår att de går hand i hand? Svaret är Project the Future.

En soluppgångsfärgad böj. Det var vad som mötte besökarna i Akustikmiljös monter på Stockholm Furniture Fair 2011. Namnet på installationen var Project the Future – ett samarbete mellan forskare, arkitekter och Akustikmiljö. En konstruktion i mdf, aluminium, tyg och ljudabsorbenter med uppgift att visa hur ljud ser ut – och hur en konstruktion kan låta. Besökare kunde gå in i böjen och uppleva hur ljudet förändrades runt omkring dem, höra och se hur ljud kan formas, styras och till och med riktas med enkla medel. Många förvånades över hur olika ett rum kan låta, och fick sig möjligen en och annan tankeställare om hur ljudet på jobbet, hemma och i skolan påverkar en. 

Dansk forskning bakom

Bakom böjen i Akustikmiljös monter döljer sig digital akustisk forskning, arkitektoniskt nytänkande och avancerad produktionsteknik. Alltihop började på en dansk distorsionsfestival året innan. Akustikmiljö hade via den danska samarbetspartnern arkitektbyrån Krydsrum kommit i kontakt med CITA, ett danskt centrum för IT och arkitektur vid Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design och Konservering i Köpenhamn och dess installationsprojekt Project Distortion. Med den ville man visa hur arkitektur och akustik hänger ihop, och hur man med digitala verktyg kan skapa och utvärdera olika ljudmiljöer tidigt i en byggprocess. Resultatet blev en stor rumsavdelare, en flyttbar tunnel, skapad av ett antal koner, vars olika materialegenskaper påverkade ljus och ljud.

   – Inuti är den klädd med glansigt guldpapper, och utanpå med vår 50 millimeters Sund ljudabsorbent, berättar Patric Gustafsson, produktionsansvarig på Akustikmiljö. Den är lätt men ändå stabil – man kan till exempel både klättra på den och hänga den i taket.

Ett sätt att visualisera akustik

Project Distortions syfte var att visualisera akustik. Hur man kan slå sönder ljudvågor och diffusera ljudet, med resultat att rummet upplevs som större, eller absorbera ljudet så att rummet upplevs som mindre – och att detta kan uppnås med arkitekturens och akustikens hjälp. 

  – Den blev som en stor lekplats där man upptäckte och upplevde olika saker, säger Patric Gustafsson. I en visuellt spännande miljö kunde man uppleva ett lugn samtidigt som man tydligt kände hur ljudet förändrades.

Digital simulering

CITA, som var en av huvudaktörerna bakom Project Distortion, är en dansk forskningsinstitution för digital arkitektur. Det innebär att man med hjälp av digital simulering skapar och testar olika material som kan komma till nytta i olika konstruktioner.

 –Digital produktion har en stor potential när man skapar något som inte ska massproduceras, säger Martin Tamke, docent i arkitektur vid CITA. Till exempel byggnader. De är väldigt sällan lika varandra, och de har alltid olika förutsättningar beroende på åt vilket håll de vetter, om rummen är högt upp i huset eller på bottenplan. Digital design kan ta hänsyn till varje rums förutsättningar, till exempel vad gäller akustik. Med hjälp av simulering i datorn kan man testa hur ljudet påverkas av designen.

Project Distortion ser han som en visualiserad testverksamhet – här kunde alla inblandade fysiskt uppleva hur arkitektur kan påverka akustik, och att de går hand i hand. Det ena kommer inte före det andra.

  – Det är ett sätt att tänka som vi försöker lära ut. Inkluderar man akustiken tidigt i processen blir det framgångsrikt. Men börjar man för sent blir det fel, slår han fast.

Nytt område

Monterbygge inför Stockholm Furniture Fair 2011. Att digitalt simulera akustik är ett relativt ungt forskningsområde. Brady Peters håller just nu på med en doktorsavhandling vid CITA i ämnet. Han är arkitekt i grunden och jobbade i London, utan särskild inriktning på akustik, när CITA hörde av sig och ville utveckla digitala verktyg för att utforska akustik i arkitektur.

  – Min forskning fokuserar på hur arkitekter kan designa för ljud med hjälp av datorn, förklarar han. 

Det handlar om att översätta den akustiska målbilden i arkitekturtermer. Alltså: vi vet hur vi vill att det ska låta – hur ska man då bygga? Till sin hjälp har han ett antal egenutvecklade digitala verktyg som ger möjlighet att rita och testa i virtuella miljöer. Arkitekturdesignmiljön är tyst. De digitala verktygen ljudsätter den, säger Brady Peters. Det här är ju ett sätt för arkitekter att förbättra sin design och ge den ytterligare en dimension, och intresset är stort. De digitala verktygen fungerar likadant som ett verktyg som man ritar linjer med i dataprogrammen och ger designern fria händer att testa. Alla arkitekter arbetar ju digitalt numera, och med hjälp av de digitala akustiska verktygen kan de testa sig fram och snabbt analysera. Man skapar ett arkitektoniskt koncept och sedan kan man utforska det i digitala modeller i datorn.

Skapar bättre kommunikation

Digitalt arbete i hela kedjan, från ritbordet till minsta detaljutformning, ger inte bara en enorm potential att testa olika förutsättningar, det förbättrar också kommunikationen, säger Martin Tamke.

  – I en byggprocess uppstår ofta missförstånd och det är ibland långt mellan designer, ingenjörer och tillverkare, och många mellanrum att överbrygga. Arbetar man digitalt skapar man genvägar och en mer sammanhållen process. Det ger nya möjligheter till feedback, samarbete och utveckling. Ibland är inte erfarenhet och magkänsla nog – man måste våga testa nytt, utvärdera och återkoppla.

Project the Future

Tankarna bakom Project Distortion – de digitala arbetssätten, visualiseringsmöjligheterna – ledde till att Akustikmiljö ville visa upp något liknande på Möbelmässan i Stockholm förra året.

 – Vi ville använda oss av den danska arkitektbyråns nytänkande och lekfullhet, kombinerat med Martin Tamkes kunskaper och Brady Peters examensarbete. De fick fria händer att rita något till vår monter, säger Patric Gustafsson.

Det resulterade i Project the Future.

  – Det huvudsakliga designkonceptet är att genom att ändra form och material kan vi skapa olika akustiska förutsättningar, olika ljudrum. När besökaren går runt i installationen kan han eller hon själv uppleva olika typer av ljud och direkt se vad som påverkar, säger Brady Peters.

Inuti består Project the Future av tyglaminerade Sund ljudabsorbenter i färgskala från ljust gult till mörk orange, vilket ger ett soligt, varmt och omfamnande intryck. På utsidan däremot är det mdf och aluminiumplåtar varvat, med ljudabsorbenter i olika spår. Man riktade högtalare och ljus mot en viss punkt av konstruktionen för att visa att man kan rikta både ljus och ljud, säger Patric Gustafsson. Det blev effektfullt. Det är svårt att förklara akustik, men det pedagogiska i att visa hur man kan rikta ljud precis som ljus gav många en aha-upplevelse.

Samarbetet fortsätter

   – Att arbeta tillsammans med forskare och arkitekter har varit mycket givande, säger Patric Gustafsson. Det är lätt att man i sitt dagliga arbete ser saker med skygglappar. I ett sådant här samarbete lär man sig att ta bort dem och tänka utanför ramarna.

Brady Peters håller med.

  – Vi ser på akustik på samma sätt – som något som man ska hylla och som ska synas i stället för att döljas.

Project the Future har ställts ut på Arkitekturhögskolan i Köpenhamn och ska den åttonde mars visas på galleriet ggggallery (www.ggggallery.com) i samma stad. Samarbetet mellan de danska forskarna och Akustikmiljö fortsätter. Patric Gustafsson tycker att det har varit ett lärorikt och fruktsamt arbete.

 – Ju mer vi kan se på arkitektur och akustik som ett gemensamt område, desto bättre blir vi. Det här visar oss att det är lätt att integrera ljudabsorption i arkitekturen, och hur vi som en följd kan töja våra produktionsmöjligheter, säger han.

  – Det finns mer att utforska i kombinationen akustik och arkitektur, säger Brady Peters.

Ljud måste bli en självklar del av bygg- och konstruktionsprocessen. Vi vill ge arkitekter ett sätt att förstå hur deras rum låter så att de ser ljud som en ren designutmaning. Det i sin tur hoppas jag leder till en djupare förståelse av kopplingen mellan yta och ljud, så att vi i framtiden kan skapa ännu bättre ljudmiljöer.

Och framför allt att akustik blir något som tas med i beräkningen från början.

  – Många gånger är det så att eftersom akustik inte syns, tummas det på den. När man sedan flyttar in i en lokal och inser att det finns problem med akustiken är det svårt att göra något åt det utan att det märks. Tänker man på det från början är det en del av konstruktionen, och det är det vi vill visa med Project the Future, säger Patric Gustafsson.

  – Vi som är forskare, arkitekter och ingenjörer försöker hela tiden hitta bättre sätt att skapa bästa möjliga förutsättningar för dem som befinner sig i stora öppna rum, som till exempel i skolan eller i kontorslandskap, säger Brady Peters.

FAKTA PROJECT DISTORTION

Project Distortion var från början en installation på en festival i Köpenhamn. Den sådde också fröet till ett vidare samarbete mellan forskning, arkitektur och akustik, där Akustikmiljös ljudabsorbenter används för att visa hur ljudmiljöer lätt kan förändras.