Taggar:

TV2s Nya studio i Bergen

  • Sound absorbents at TV 2
  • NIVÅ Sound absorbent wall and ceiling panels in TV studio
  • THE HUT by Gotessons
  • NIVÅ Sound absorbent wall and ceiling panels in TV studio
  • NIVÅ Sound absorbent wall and ceiling panels in TV studio

Tidningen Akustik

Akustik är en inspirationstidning från Akustikmiljö och Götessons för alla som arbetar med vackra och funktionella miljöer, givetvis med ett extra fokus på ljudmiljö.

Media City i Bergen är Europas största mediacenter och huvudkontor för norska TV 2. Vi besöker den nya studion och intervjuar Kjetil Frugård som arbetat med att sy ihop mötet mellan arbetsflöden och teknik.

2017 hade det gått fem år sedan man sist hade byggt om TV 2:s nyhetsstudio. Tidigt drogs planer upp för att göra ett omtag och det var en lång rad nya behov som kom fram i ljuset.

TV 2-Gruppen som har huvudkontor i Bergen hade växt kraftigt. Inte bara med nya TV-kanaler utan även med ägarskap till andra media-företag såsom det teknikfokuserade Vizrt, ett bolag som arbetar med TV-grafik och kameraföretaget Electric Friends. Tankar växte också fram att sammanföra alla mediaverksamheter i Bergen som helhet för att skapa ett kluster. Totalt är 1.200 anställda samlade på de 45.000 kvm som utgör centret Media City Bergen, vilket gör det till Europas största mediacenter.

Bygget stod klart sommaren 2017 och sändningarna från lokalerna startade i november samma år. Tidigare satt TV 2-medarbetarna i tre olika byggnader på sex våningsplan, något som försvårade kommunikationen mellan kollegorna. Det var svårt att bygga kultur och skapa förutsättningar för de enkla lösningar som uppstår i vardagen när människor möts.
– Jag får ofta höra kommentaren ”Vad kul att få så många nya kollegor!” av journalister och andra som nu sitter gemensamt på bara ett och halvt plan på 7.000 kvm, berättar TV 2:s Kjetil Frugård.

Lena Akselsson på Metropolis Arkitekter i Oslo ligger bakom planering och inredning av kontorsdelar och själva studion gjordes av experter in-house då TV 2 har tillgång till världsledande mediateknikbolag i form av tidigare nämnda Vizrt och Electric Friends.

NIVÅ sound absorbent panels

Till vänster i bild: För att skapa lagom högt bakgrundssorl i sändningarna inreddes studion med svarta NIVÅ ljudabsorberande väggpaneler från Akustikmiljö. Med sitt tredimensionella utförande tillförde NIVÅ ett dramatiskt uttryck som passar nyheter. Stilen förstärktes av svart färg i så kallat RAW-format där man låter kärnmaterialet synas.

Kontoren

Runt den centralt placerade TV-studion finns kontorsplatser och mötesrum för de cirka 350 medarbetarna. En 100 meter lång röd löparbana, vilket är en referens till kanalens sportsändningar, sträcker sig längs hela våningsplanet och fungerar som företagets blodomlopp. De flesta medarbetarna har ingen egen arbetsplats, man slår sig ner där det finns plats i det öppna kontorslandskapet.

På många ställen i lokalen finns skåp för jobbmaterial och privata tillhörigheter då man jobbar efter modellen med så kallad clean desk. Olika specialfunktioner har särskilda platser, men vanligtvis sätter sig folk i olika grupper som passar deras fackinriktning.

Arbetsmodellen med öppet landskap och fri placering kräver också särskilda mötesrum, något som det är gott om. Som en hyllning har kanalens mest populära TV-program fått ge namn åt de olika rummen. Farmen, Dag, Idol, och andra rum ligger i anknytning till ”löparbanan” och pryds av jättelika bilder från programmen.

Tidigt i designprocessen med Metropolis Arkitekter ville man knyta an till Bergen, en stad som är känd för de gamla husen från hansatiden vilka är en del av UNESCOs världsarvslista. Det var grunden till att använda den stiliserade ”stugan” The Hut som även passade in av rent praktiska skäl. TV 2 hade behov av mötesrum som inte är så formella då hela konceptet med det öppna landskapet syftar till att skapa möten medarbetare emellan. Tack vare sina ljudabsorbernade egenskaper används även The Hut för specialfunktioner, exempelvis sitter video-redigerare i var sin stuga utan att bli störda av omgivningen.

Samtliga videoredigeringsbås består av The HUT från Götessons.

Samtliga videoredigeringsbås består av The HUT från Götessons.

Att öppna kontorslandskap ställer krav på akustiken kom inte som någon överraskning för kontorets designteam vilket gjorde att man redan på planeringsstadiet planerade in en lång rad åtgärder. Kontorsdelen har ett golv med mjuk matta för att dämpa fotsteg och taket består av traditionella ljudabsorbenter vilka får stor effekt tack vare dess storlek. Takabsorbenterna kompletterades med åtgärder fokuserade på vissa ”hot spots” med särskilt utmanad akustik.
– För att sätta en mer dramatisk stil valdes den svarta ljudabsorberande väggpanelen Nivå som har en 3D-effekt. Absorbenten från Akustikmiljö används genomgående i både kontor och TV-studio, säger Kjetil.

Vid de enskilda arbetsplatserna har man valt en kombination av ljud-absorberande golv- och bordskärmar.
– Hur man vill sitta är väldigt personligt. Vissa paxar alltid en plats med bordsskärm, andra vill ha en rejäl golvskärm bakom ryggen som fungerar som en mellanvägg, säger Kjetil.

NIVÅ sound absorbents in TV studio

Tre videoskärmar ”inramade” med NIVÅ ljudabsorbenter. Används ofta av sporten.

TV-studion

Efter fem år med samma typ av studiomiljö ville TV 2 få en ansiktslyftning. Och många av kompetenserna fanns redan på plats tack vare kunskaper in-house eller via de delägda bolagen inom koncernen.

Man ville använda studion mer aktivt där nyhetsankare och gäster kan använda olika skärmar som visualiserar nyheterna snarare än att man klipper in filmade inslag. Studion skulle även ha en centralt placerad nyhetsdesk där vi som tittare bjuds in att se det redaktionella arbetet, åtminstone i bakgrunden. Man beslutade sig därför för att strunta i den klassiska studiomiljön där inget naturligt ljus eller ljud från redaktionen kommer med i sändningen.
– Givetvis kan man inte ha störande ljud i sändning och programledarnas tal måste vara tydligt och klart. Därför valde vi att använda ljudabsorbenten Nivå av samma typ inne i studion som ute i kontorsdelen. Man ser dem både i fondväggar och som inramning till olika skärmar som visar TV-grafik, berättar Kjetil.

Sound absorbents for better acoustics in TV 2 studio

Ankare Kjetil H. Dale presenterar eknominyheterna. Här uppdatering av laxpriser.

Att TV-tekniken flyttat ut i redaktionsmiljön där journalister sitter och jobbar skapar naturligtvis en del problem. En unik lösning är de nya robotkamerorna som det egna företaget Electric Friends tagit fram. Här har man arbetat mycket med att dölja kamerarälsen som man till och med kan gå på. Inga lösa sladdar finns, allt är inkapslat i roboten som kan styras manuellt eller vid programmeringen av sändningen. Nyhetsankare kan röra sig fritt i studion och följs av kameran när man visar förklarande grafik på skärmar eller när man gör en intervju.
– Det är inte farligt att bli påkörd av en kamera men folk känner sig ändå tryggare när de kan se en röd lampa i toppen av kameraskåpet som visar vilken kamera som ligger i sändning, säger Kjetil och fortsätter.
– Idag kan vi till exempel visa en gallupundersökning på en lång videovägg som presentatören passerar. Programledaren kan sedan gå vidare till en annan del och använda en bildskärmsvägg för att virtuellt förstora upp en del av grafiken och föklara detaljer mer ingående.

Hela poängen med studion är att låta programledaren på ett avslappnat sätt få tillgång till en rad olika verktyg för att presentera nyheter på bästa sätt.

Kjetil menar att man under projektet lärt sig vikten av att kartlägga arbetsmoment och processerna bakom. Exempelvis vet vi idag att det behövs ett större avstånd mellan projektbord och funktionsplatser. Vidare behöver vi tillföra zoner i kontoret för att ytterligare koncentrera mötet mellan medarbetare inom olika specialområden.
– Team behöver exempelvis kunna boka en zon, så det gäller att hitta en avvägning mellan så kallad activity based seating och att kunna jobba ihop i effektiva grupper, avslutar Kjetil Frugård.

Fakta: TV2, Bergen

TV 2 är en norsk reklamfinansierad tv-kanal som som går att jämföra med svenska TV 4. Kanalen startade 1992 och är en kommersiell kanal som erbjuder nyheter, aktualitetsprogram, sport och underhållning. TV2 har sitt huvudkontor i Bergen men har även lokala sändningar från Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund, Hamar, Oslo och Stavanger.

Relaterade produkter