Svanens Husproduktportal
2024-04-15

Svanens Husproduktportal

Akustikmiljös ljudabsorberande material EcoSund är listat i Svanens Husproduktportal. Både som RAW och med textilen Hush. Det betyder att det är godkänt att användas i Svanenmärkta byggnader. Och blir därmed valbara för alla licensinnehavare och företag som ansöker om en Svanenlicens.