Taggar:

Ro för elever och lärare Bremnes ungdomsskole

  • Acoustics for school
  • NIVÅ Sound absorbent wall in school
  • Acoustics for school
  • THE HUT by Gotessons
  • THE HUT by Gotessons in school

NIVÅ Ljudabsorberande vägg- och takpaneler

NIVÅ förbättrar akustiken och bidrar till ett eget uttryck med sitt särskilda formspråk. Panelerna kan varieras för att bilda unika mönster i olika färger, med eller utan textil.

Nybyggda Bremnes ungdomsskole var efterlängtad i Bømlo kommun då den ersatte en sliten byggnad från 1965. Planeringen för en ny grundskola startade redan år 2000 och både renovering av den gamla skolan eller nybyggnad diskuterades i kommunen innan beslutet togs om att bygga en helt ny skola. Man valde att placera skolan i ett område där det redan fanns förskola, gymnasieskola och idrottsanläggningar.

Våren 2018 stod skolan på 5.300 kvm redo att tas i bruk av skol-personal och de cirka 450 eleverna. Efter två terminer på skolan är man väldigt nöjd med lokalerna. En framgångsfaktor var att skolledningen var en aktiv kund under hela projektet och skapade tydliga kravspecifikationer vilket gjorde projektet enklare och tydligare för de andra aktörerna.

School acoustics

The HUT och Office Ballz har varit elevernas favoriter från första början.

Skolan är uppbyggd kring ett nav i form av ett auditorium med en social yta samt tillhörande bibliotek och matsal. Runt den centrala delen finns ligger lärarrum och skolsalar som nås via en lounge. 

Redan i upphandlingen fanns lagkrav på akustiken. För skolsalar finns en färdig standard för exempelvis efterklangstid, något som delvis löstes med hjälp av akustiktak i alla rum. 

School acoustics

Ovanför auditorium/trappa finns bibliotek och lunchrum. Den hängande svarta ”gardinen” är en motorstyrd ljudabsorbent som kan täcka hela glaspartiet.

Lounger för elever

Den gemensamma ytan utanför klassrummen är en plats för umgänge och skolarbete. Här dominerar en mjukare och lekfullare stil, inte minst i form av den lilla ”hytten” (The HUT) från Götessons. ”Det finns något otroligt mysigt med att kunna krypa in i en lugn miljö, tycker våra elever”, berättar rektor Hans Arnevik. Eleverna har också tagit stolarna, tygklädda Office Ballz från samma leverantör till sina hjärtan. Man ser det på att de rullas runt efter olika sociala grupper som uppstår. ”Det är festligt att se hur barnen ordnar sitt eget vardagsrum med hjälp av våra lekfulla möbler”, säger Hans.

School acoustics

Inredning i lekfull och modern stil passar eleverna bra. Här ovanligt prydligt ställda Office Ballz framför The HUT, båda produkter från Götessons.

Lärarrum

Varje sektion har sin egen avdelning med arbetsplatser för lärare i modern stil med bra stolar och höj- och sänkbara bord. På väggen sitter genomgående ljudabsorbenten NIVÅ från Akustikmiljö som även används som en privat anslagstavla av den enskilde läraren. Absorbenten ger med sin tredimensionella design en egen känsla menar Hans.

Inredningsdesignen av Hildegunn Senneseth på Rambøll i Bergen har verkligen blivit lyckad sammanfattar Hans Arnevik. Den mjukare och mer textila stilen hon föreslog passar en skola väldigt fint.

NIVÅ sound absorbent panels

Ljudabsorberande 3D-vägg, NIVÅ från Akustikmiljö. Här klädd med grå textil för ett mer ombonat uttryck. 

School acoustics