Taggar:

Red Bull – pS arkitekter satsar på ljus och ljud

PRINT Ljudabsorberande tavla

Inred med tavlor av hög kvalitet. Använd egna foton och illustrationer eller välj något från vår bildbank.

D

en 17 november avgjordes tävlingen ”Sveriges snyggaste kontor 2015” och bland rekordmånga tävlande knep Red Bulls kontor i Stockholm en fjärdeplats. De som skapat kontoret är pS-Arkitektur och enligt företagets vd Peter Sahlin – tillika ansvarig arkitekt i projektet – är företagskultur ett nyckelbegrepp i arbetet. I begreppet ryms hur företaget arbetar, hur är de organiserade, vad deras varumärke står för, vad de behöver för att kunna arbeta i lokalerna och inte minst vart de är på väg i framtiden. Samtidigt är det viktigt att inte glömma funktionalitetsaspekter.

– Vi har märkt, efter att ha jobbat med kontorsinredning och kontorsombyggnationer i 20 år, att ljud och ljus inte får glömmas bort. Då blir det ett platt, tråkigt och bullrigt projekt, förklarar Peter.

Att hitta rätt ljudnivå

Red Bulls kontor är alltså resultatet av en stor förståelse för företagets kultur och samtidigt en stor hänsyn till funktionalitet. Hur företaget arbetar avspeglar vilka akustiklösningar som använts. Det gäller att hitta den bästa vägen för den individuella kunden.

– Just med kontor tycker jag alltid utmaningen är att hitta rätt balans på ljudnivån, både den hög- och lågfrekventa ljudmiljön, baserat på vad företaget jobbar med, säger Peter. Vissa tidigare projekt har ibland varit utmanande akustiskt, med krav på väldigt kontrollerade ljudmiljöer. När de gjorde Skypes kontor hamnade till exempel efterklangstiderna i mötesrum på under 0,5 sekunder, en otroligt låg siffra. Men eftersom Red Bull använder sina lokaler på ett helt annat sätt och dessutom tillhandahåller en annan typ av tjänster, var det helt andra krav på akustiken. Här låg istället fokus på grupparbete samtidigt som lokalernas utseende och vad de förmedlade var viktigt. Att uppnå extremt korta efterklangstider var inte något man behövde prioritera. Peter menar dock att både han, och kunden, är väldigt nöjda med den ljudbild som skapades i kontoret.

En mix av ljudabsorbenter

I stora delar av byggnaden ville man ha en industriell karaktär vilket betyder att man har öppet upp i betongtaket och att halva lokalen har betonggolv. Akustikplattorna i taket är inte heltäckande, för att inte dölja elstegar och andra installationer. För att uppnå bra ljuddämpning ligger det textilgolv i kontorsdelarna och de delar där mer dämpning av ljudet är nödvändigt. På vissa platser har man också valt att sätta upp gardiner. Thérèse Svalling, handläggande arkitekt för projektet, berättar att de dessutom använt ljudabsorbenter på väggarna. Genom att trycka bilder på dem eller välja specifika tyger har man haft möjlighet att utnyttja dess akustiska egenskaper samtidigt som de bidragit med det visuella uttryck man sökt.

– Jag hade kontakt med Ann-Catrin Björnhede på Akustikmiljö, hon hjälpte mig med tekniska råd, prover, med mera. Vårt samarbete var mycket bra, säger Thérèse.

Enligt Peter Sahlin är det viktigt att lösningar som akustikgardiner och ljudabsorbenter på väggar är med tidigt i projektet så att de inte faller bort av ekonomiska skäl senare. En bonus i Red Bull-projektet var tillgången på bilder att trycka på absorbenterna, bilder som dessutom förmedlar något som kunden vill nå ut med, som speglar företagskulturen.