Taggar:

Mosaik - Ett akustiskt pussel

Akustikmiljö och White Arkitekter har i ett samarbete skapat en moduluppbyggd akustikprodukt med integrerad belysning där målsättningen är att två kompetenser och två uttryck ska skapa en upplevelse långt utöver ett plus ett.

Hur ser ett tyst ljus ut? Den och många andra frågor har sysselsatt White arkitekter och Akustikmiljö under 2013. Det hela började som ett spontant samtal mellan Ingrid Backman, designer och inredningsarkitekt från White Arkitekter, och Akustikmiljös Magnus Gustafsson under Stockholm Furniture Fair förra året. Samtalet utmynnade i en idé om ett samarbete kring ett nytt akustiskt koncept som innefattade integrerad belysning.

Ingrid Backman hade som föreskrivande inte bara mångårig erfarenhet av Akustikmiljös produkter utan också respekt för deras kunnande och såg också fördelar i att kunna arbeta lokalt med Falkenbergsföretaget. Efter att ha engagerat Whites ljusdesigner Andreas Milsta i projektet följde man upp den första spontankontakten med ett mer organiserat möte hos Akustikmiljö i Falkenberg i slutet av februari. Man drog upp fastare riktlinjer för projektet och satte upp en tidsplan: till Stockholm Furniture Fair 2014 skulle en ny produkt visas upp.

Nästa steg blev att undersöka marknaden, titta på Akustikmiljös befintliga produktsortiment och försöka definiera målgrupper och användningsområden. I slutet av april var designplattformen fastställd och man började arbeta med idégenerering och konceptförslag.

Projektet växte och hos White satt nu ganska många och skissade på olika förslag. I början av juni hade alla skisser utkristalliserats till två produktidéer.

- Och båda har vi skrotat, säger Andreas Milsta och skrattar innan han fortsätter. Så kan det vara ibland. Man har en bra produktidé men kanske är tiden inte rätt eller så spelar andra faktorer in som inte har med själva produktidén att göra.

Ramverk

Ramverk Efter semestern gjorde man ett omtag och ett nytt idékoncept togs fram i september som båda parter var nöjda med. Ingrid Backman utvecklar:

- Vi såg ju att Akustikmiljö var bra på ramar, och i en ram kan man ha i princip vad som helst; en absorbent klädd med tyg eller metallnät, en whiteboard eller en spegel. Genom det man som kund väljer i ramarna kan man ha delar som är öppna, halvtransparenta eller slutna. Projektet landade alltså i en sorts återvinning. Vi tog fasta på ramar som är Akustikmiljös grund i deras befintliga produktsortiment och vi slapp uppfinna hjulet igen.

Ramkonceptet innefattar också ett befintligt upphängningssystem vilket samtidigt ger fördelen att inredningsleverantörer och montörer redan är bekanta med systemet.

Ramarna med sitt innehåll kan sedan kombineras i det oändliga: golvstående skärmar, som rum i rummet, kombinationer av vägg/takabsorbenter eller i mosaikliknande sammansättningar av absorbenter plus vad man kan tänkas behöva där systemet monteras.

- Man ger kunden möjligheter att forma sina rum efter de egna behoven vilket skapar ett mervärde utöver de grundläggande akustiska egenskaperna, fortsätter Ingrid Backman. Funktionerna är ännu så länge bara i sin linda och vi är öppna för vad Akustikmiljö anser ligger i linje med deras produktprofil. Och inte minst, vad kunderna kommer att efterfråga.

Men ljuset då?

Ljus Om man börjar i konstruktionsänden så består belysningen av en ljuslist infälld i ramens framkant. Själva ljuskällan är alltså dold. Idén är att ge den vertikala ytan ett släpljus som kan anpassas så att det inte bara blir rätt ljusmängd till ramens storlek, utan även att rumstemperaturen kommer att kunna anpassas så att ljuset samspelar med materialet i ramen. En annan fördel med att integrera belysningen i systemet är att man slipper alla kompromissartade ad hoc-lösningar efteråt.

- Det blir helt enkelt snyggare, säger Andreas Milsta och går direkt på upplevelsefaktorn innan han fortsätter. Tidigare har man arbetat med form och struktur i absorbenter och sedan har man belyst dessa med spotlights. Här har vi allt i ett. Absorbenterna kommer att vara ljusbärare i rummet precis som vilken pendelarmatur som helst. En yta som skapar en upplevelse till rummet men som samtidigt har funktioner långt utöver en normal armatur.

Stämning är nyckelordet här. Det handlar inte om något allmänljus, men samtidigt som det bidrar till rumsligheten så menar Andreas Milsta att man faktiskt kan tala om ljus ur ett akustiskt perspektiv.

- I hotellmiljö, till exempel, dimrar man ned belysningen under kvällen för att hålla nere ljudnivåerna och där handlar det om ljusnivå och intensitet. ljuset skapar tystnad.

Man kan också ta ett stearinljus som exempel. Där skapas en stämning som automatiskt sänker volymen men också påverkar aktiviteten i rummet. Samtalet blir intimare. ljuset viskar.

Framtiden

På White är man just nu i den andra fasen av tre i utvecklingen och man arbetar för fullt med att bli klar med Akustikmiljös monter till Stockholm Furniture Fair 4-8 februari. Man kommer att visa golvstående absorbenter, väggmoduler och vägg/takabsorbenter, men det besökarna kommer att få se är bara början, säger Ingrid Backman.

- Under 2014 kommer konceptet att vidareutvecklas med ytterligare produkter och som kund kommer man att kunna välja olika träslag i ramarna, såsom ask eller ek, eller få dem lackerade i valfri färg.

Och det stannar inte heller där utan systemet kommer att fortsätta utvecklas med nya produkter, och man har redan nu ett stort antal förslag som man kommer att arbeta med, inte minst två idéer som skrotades i juni 2013. Om framtiden har hunnit ikapp vill säga.

Projektmedlemmar på White Arkitekter

Ingrid BackmanIngrid Backman
Inredningsarkitekt och designer
Andreas MilstaAndreas Milsta
Ljusdesigner
Monika SemkowiczMonika Semkowicz
Inredningsarkitekt och designer