Taggar:

Hyper Island och skapandet av BLOCK

Man kan säga att Hyper Island vid Telefonplan i Stockholm blev ett offer för sin egen popularitet. Skolan flyttade in i de nya lokalerna i mars 2013 men det dröjde bara ett par månader innan man upptäckte att ljudnivåerna skenade iväg när för många elever och för många aktiviteter tvingades samexistera på samma yta.

Problemet delar man i och för sig med många andra som arbetar i öppna kontorslandskap men för Hyper Island är det också en produkt av skolans oortodoxa sätt att bedriva undervisning.

Christopher-Robin Eklund, som ansvarar för kursen Interactive Art Director, berättar att allt arbete sker i grupper och helt utan föreskrivna litteraturlistor eller prov.

– Studenterna arbetar istället med verkliga projekt. Just nu jobbar vi med två internationella uppdragsgivare som vill vara anonyma och Stockholmsföretaget Atracta som vart och ett har en problemställning som vi ska lösa. Vi får en brief från dem och studenterna tar sedan direktkontakt med kunden och sedan arbetar de tillsammans på att lösa problemet.

Ett fall löper normalt över fyra veckor och stort fokus ligger på hur gruppen arbetar, dynamiken inom gruppen och gruppens effektivitet. Det blir med andra ord mycket kommunikation inom de olika grupperna och med så många som tio grupper igång samtidigt i samma rum krävs det ingen överdriven fantasi för att få bilden klar för sig.

Christopher-Robin Eklund beskriver ljudmiljön som bitvis outhärdlig och arbetsklimatet som ineffektivt, men som före detta arkitekturfotograf med fallenhet för problemlösning tog han på sig att försöka åstadkomma en förbättring av rumsinteriörerna.

Byggmodul som kan flyttas av en person

Eftersom det inte fanns någon budget för akustikåtgärder började Christopher-Robin leta på Blocket efter begagnade akustikskärmar men efter att ha konstaterat att det inte var någon framkomlig väg tog han kontakt med Akustikmiljö och utifrån ett antal givna mått bad han dem ta fram en skärm som skulle stänga ute ljud men också kunna fungera som en sorts byggmodul. Skärmarna skulle vara så stora som möjligt men inte så höga att de störde luftkonditioneringen i lokalen och de måste dessutom rymmas i hissen och kunna passera genom husets dörröppningar. I teorin gav detta också att de kunde flyttas runt av en person och på så sätt tjäna som byggmoduler för tillfälliga grupprum.

Med utgångspunkt från Christopher-Robin Eklunds mått tog Akustik-miljö fram en produkt som hittills hade saknats på marknaden: i storlek en kombination av en golv- och en skrivbordsabsorbent och till funktionen en skärm som var både absorberande och ljudreducerande. Kärnan i skärmen är en 5 mm mdf-board med ett högt reduktionstal omgivet av två 40 mm EcoSUND absorbenter som gav den en dubbelriktad verkan.

Och det som började som ett problem som ledde till ett önskemål från en kund utmynnade så småningom i en prototyp och är nu en produkt hos Akustikmiljö. Skärmen kallas Block, ett namn som dels syftar på dess förmåga att förhindra oönskad ljudutbredning men också på att den bygger slutna enheter, som kvarter, i det öppna landskapet.

Användbara Lokaler

Christopher-Robin Eklund, Hyper IslandChristopher-Robin Eklund, Hyper Island

För Hyper Island som haft Block i sina två undervisningslokaler vid Telefonplan har situationen förbättrats väsentligt. Och det handlar inte bara om akustiken i lokalerna. Eleverna kan nu möblera upp sina egna mötesrum och anpassa storlek och form exakt efter vad gruppens verksamhet kräver. Flexibiliteten gör också att man kan välja att både dra fördelar av det öppna landskapet med en stor samlingsyta vid projektorskärmen för gemensamma dragningar samtidigt som varje grupp kan ha sitt eget lilla cellkontor.

Sett från Christopher-Robin Eklunds initiala utgångspunkt när han började leta efter snabba och billiga lösningar på Blocket blev det förstås dyrare men effektivitetsvinsten har visat sig väga upp den ökade kostnaden med råge.

– Det var det värt. Skärmarna gör att lokalerna nu är användbara på ett helt annat sätt. Alternativet hade varit att bygga glasväggar och det hade inte bara kostat mycket mer utan också skapat hinder för vårt flexibla sätt att jobba, så sett till resultatet var Block det mest prisvärda alternativet.

Fakta Hyper Island

Hyper Island är ett svensk-globalt företag som utbildar människor och organisationer över hela världen; som yrkeshögskola med program inom digital kommunikation, innovation och ledarskap och som strategisk partner till företag som vill utveckla sin organisation affärsmässigt och kulturellt.

Hyper Island grundades i Karlskrona 1996 och sedan starten har yrkeshögskolan haft mer än 3 000 studenter från mer än 40 länder.

Idag har företaget cirka 60 anställda och bedriver undervisning inom Mobile Design and Development i Karlskrona; Digital Media och Motion Graphics Designer i Stockholm och Karlskrona; Interactive Art Director, eCommerce Business och Digital Data Strategist i Stockholm; MA Digital Media Management i London och Manchester; MA Digital Media Management i Singapore; plus att man bedriver master classes i New York.

2010 belönades Hyper Island med Nationalencyklopedins Kunskapspris inom kategorin näringsliv “för inspirerande och innovativ kunskapsspridning som gynnar Sveriges konkurrenskraft och entreprenörsanda”.