Taggar:

BMW får kontor ritat av Murman Arkitekter

LOD Akustisk lamellstav

LOD förbättrar akustiken samtidigt som man får en praktisk avskärmning med bibehållen öppenhet. LOD är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av EcoSUND som består av återvunnen PET.

Dagens kontor är många gånger så tysta att vi själva är de största bullerkällorna. Det grundläggande första steget mot en bra ljudmiljö borde alltså vara en analys av verksamheten, av vilka som arbetar och hur arbetet går till, inte var absorbenterna ska placeras. Det är i alla fall filosofin hos Murman Arkitekter i Stockholm. Kontoret startades 1985 av arkitekten Hans Murman och har idag ett trettiotal anställda, varav en tredjedel är inredningsarkitekter, och man framhåller gärna perspektivet där den byggda miljön och inredningen tillsammans bildar en helhet. Vill man göra det enkelt för sig kan man kanske säga att Murman ritar interiörer som man sedan förser med ytterväggar och tak. 

Med vd Wivian Eidsaunet i konferensrummet hos Murman Arkitekter sitter kollegan Marie Oscarsson och hon berättar om ett uppdrag för Systembolaget som väl illustrerar komplexiteten när det gäller bullerstörningar. En butik hade problem med buller vid kassalinjen vilket till stora delar berodde på olyckliga reflexioner i lokalen. Vi utredde och satte högeffektiva absorbenter i taket över kassorna och när vi gjorde ett återbesök för att utvärdera kom det fram en kassörska och tackade för att hon slapp frysa. Bullret yttrade sig alltså i att hon frös, inte att hon blev stressad eller fick tinnitus.

Noggrant förarbete

Wivian Eidsaunet menar att när stora ingrepp görs i människors verklighet, vilket en flytt, omorganisation eller ombyggnad onekligen är, så blir ljudet ofta något man projicerar sin oförmåga att hantera den nya situationen på. Till en del kan det säkert förklaras med att vi ofta blir mest störda av det vi inte kan se eller på annat sätt sortera undan och där står det osynliga ljudet omedelbart i skottgluggen. När man på Murman börjar planera en förändring åt en uppdragsgivare börjar man alltid med att titta på organisationen, hur den ser ut idag och vilka förändringar som kommer att ske eftersom många passar på att i samband med den rent fysiska förändringen också förändra organisationen. 

Wivian Eidsaunet: Många har en checklista på utförandet men inte på det vi kallar programarbete: hur tar vi oss fram till läget där de vet vad de vill ha och vi vet vad de vill ha.

Och här ligger nyckeln till problemet, att se bortom det människor säger sig vilja ha, vilket inte är samma sak som det verkliga behovet. För att komma dit har Murman tagit fram en manual byggd på erfarenheter genom åren. Man utgår från en enkät som delas ut till samtliga berörda av den nya situationen som sedan följs upp med samtal och intervjuer. Det handlar om att ställa rätt frågor i rätt ordning, och ingen fråga är för liten. Allt måste samspela om det ska fungera, från ledningens placering i lokalen till var någon enskild individ ska få plats att ställa sin handväska. 

Wivian Eidsaunet: Många har inte räknat med varken den tid eller insats som krävs, men den som investerar flera miljoner kronor i en flytt borde verkligen göra motsvarande investering i planarbetet för att se till att det blir riktigt bra. Och det resultatet kommer man inte fram till genom att göra en snabb kalkyl över kvadratmeter per skrivbord.

Kontor med BMW-känsla

När BMW behövde ett nytt huvudkontor var Murman Arkitekter på sätt och vis det självklara alternativet för BMW:ifieringen av våningsplanet i Sollentuna-fastigheten. De hade en gång ritat huset åt Pfizer. Det innebar också dubbla roller för arkitekterna: inredare åt BMW och projekterande arkitekter år Pfizer.

Den tyska bilkoncernen skulle flytta ihop två verksamheter som tidigare suttit på varsitt håll, det nordiska huvudkontoret och BMW Finans, och detta, tillsammans med en traditionell organisation, gjorde att arbetet med att bestämma vem som skulle sitta var fick göras mycket omsorgsfullt. Dels ställde de två verksamheterna olika krav på fysisk organisation, och utöver det skulle högre chefer ha egna kontor, och i övrigt placerades folk i tre olika grupperingar, rader, fyrklöver och sicksack, allt efter arbetsuppgifter och sekretessgrad.

Wivian Eidsaunet: Eftersom vi har arbetat med det här så länge vet vi hur vi påverkar människors beteende genom placering. Det blir ett verktyg. Ibland händer det till exempel att IT-avdelningen organisatoriskt har samma ledning som ekonomi och administration, men att sätta ihop båda är som att be om problem. De har ingen nytta av att höra varandra prata och det blir bara störande. 

BMW uppskattade initialt det mesta: läget, huset, kvalitetskänslan, till och med garaget, men man hade invändningar mot inredningen som andades Pfizer av helt naturliga skäl. Wivian Eidsaunet och Marie Oscarsson beskriver den lite skämtsamt som en orgie i ek, som nu skulle bytas ut mot aluminium, lack och läderkänsla. Kort sagt en bil utan bilen. Tack vare en hygglig budget kunde man också kosta på sig ett par utsvävningar, bland annat lät man tillverka skåpsdörrar i tonat bilglas.

Desktop för bättre akustik 

När det gällde den grundläggande akustiken hade Ingemar Ohlsson varit konsult under bygget och några problem fanns egentligen inte. Våningsplanet är indelat i uppbrutna sektioner som var och en anpassats till ett tjugotal arbetsplatser. Kopieringsmaskiner och skrivare står i rum med saloondörrar som inte går att ställa upp utan stängs automatiskt så fort någon passerar, och BMW:s önskemål om en heltäckningsmatta som lades ovanpå ekparketten eliminerade nu dessutom alla stegljud. Att Murman valde Desktop som skrivbordsytor bidrog ytterligare till tystnaden. 

Wivian Eidsaunet: Desktop var också ett sätt att få in det bilsvarta i miljön. Linoleum är också enormt hållbart och fungerar väldigt bra. I och med att den är matt upplevs den dessutom som mindre hård.

BMW flyttade in i februari 2012. Det man har fått åtgärda sedan dess är några arbetsplatser i finansavdelningen som störts av förbipasserande där man har satt upp LOD Akustiska Lamellstavar. 

Marie Oskarsson: Vi brukar ge ett projekt tre månader efter inflyttningsdatum, sedan ser vi över vad som inte funkar. Även om man är väl förberedd kan man inte förutse allt och det händer saker när människor väl är på plats.

Wivian Eidsaunet: Men det är sällsynt att man behöver göra några större förändringar, särskilt gäller det allt ljudrelaterat. Många gånger är man alldeles för fokuserad på att det ska vara knäpptyst men det är inte där lyckan ligger. Det kan tvärtom ofta skapa en sorts osäkerhet. Vår erfarenhet är att den bästa ljudmiljön också innehåller lite störningsljud.

Fakta om projektets medverkande

Wivian Eidsaunet och Marie Oskarsson på Murman Arkitekter har arbetat i BMW-projektet. Företaget startades 1985 av Hans Murman och har en stor bredd – från formgivning och inredning till arkitektur och planering. Vi arbetar i både stor och liten skala med kontor, bostäder, offentliga byggnader, fastighetsutveckling och hyresgästanpassningar.

Katarina Hagfält på Struktur var projekt-ledare för ombyggnationen. Struktur startade 1991 och är Sveriges första konsult inom alla delar av arbetsplatsförbättring. Allt bygger på insikten att vi mellan 20 och 65 års ålder tillbringar en stor del av vår vakna tid på jobbet. Och den som förbättrar arbetsplatser kan skapa enorma värden, både mänskligt och affärsmässigt. 

Audio Data Lab (ADL) grundades 1979 av Ingemar Ohlsson. De senaste 15 åren har vi utökat våra akustiktjänster och arbetar mycket i större projekt så som shopping-gallerior, biografer och universitet. Ofta har vi rollen som projektets huvudsakliga konsult inom ljud och akustik.