Taggar:

11 ljudexperter designade ljudmiljön i sitt kontor

ÅF:s nya kontor i Malmö ligger i gränslandet mellan den gamla Kockumsfabriken och den nya hamnmiljön som håller på att växa fram. Ett par hundra meter ifrån ståtar Turning Torso som det högsta utropstecknet bland byggnaderna.

Ett par våningar upp i ÅF-huset träffar jag Zlatan Idnert, akustiker och sektionschef för Region Syd, avdelningen ljud och vibrationer. Där arbetar 11 experter på ljud, akustiker och ljuddesigners. Under våren har avdelningens inredning förändrats för att skapa en behagligare ljudmiljö för de medarbetare som arbetar där.

 – Ljud är en självklar och viktig komponent i alla miljöer. Designade ljudmiljöer ska vara anpassade till situation och aktivitet. Ljud är upplevelse och känsla, säger Zlatan.

Zlatan visar mig lokalerna, först den egna avdelningen och sedan några fler. Vi rör oss i korridorer med kontorsavdelningarna placerade längs med byggnadens yttre väggar. Som besökare upplever jag avdelningarna olika, både visuellt och ljudmässigt. Vi stannar ibland upp och tittar på olika lösningar när det gäller ljudmiljön: skärmar, skrivbordsabsorbenter, textilier, högtalare, mjuka golvmattor. 

– Det viktigaste för att få till ett bra och behagligt ljud är helheten, åtgärderna tillsammans, säger Zlatan. Det är många detaljer som ska samverka. Det räcker inte med att tillföra lite tyg. 

Stängde ute ljud med hörlurar för att kunna arbeta

Vi sätter oss i ett litet mötesrum. Zlatan ger mig bakgrunden till varför avdelningen för ljud ville förändra sin ljudmiljö. 

ÅF flyttade in i byggnaden i april/maj 2013 i då befintliga lokaler. Huset var alltså nybyggt men inte anpassat till ÅFs behov från början. 

Efter bara några månader blev det tydligt att många på kontoret arbetade med hörlurar på. Det var så överallt i kontorslandskapen i huset. Det fanns ett behov av att stänga ute och dämpa störande omkringliggande ljud (från mänskligt tal och mobiler) för att kunna koncentrera sig, men det var inte bra för samarbetet. 

– I ett kontorslandskap är det viktigt med interaktion, säger Zlatan. Att sitta tillsammans är bra för samarbetet, men man behöver samtidigt kunna koncentera sig. Forskningsrapporter visar att den som blir störd i sin koncentration behöver 15 minuter att komma tillbaka till samma nivå. Mycket av produktiviteten och kreativiteten går förlorad om man inte gör något åt det. En av våra medarbetare hade det särskilt jobbigt med störning av ljud och det satte igång processen att få till en förändring.

Ljudexperterna skapade sin egen ljudmiljö

Akustikerna och ljuddesignerna ville ha det riktigt bra på sin avdelning och började arbeta fram strategier och lösningar för att skapa en bättre ljudmiljö. 

Till strategierna hörde att se ljud som en tillgång och att ställa önskade ljud mot oönskade ljud. Lite förenklat innebär det att framhäva positiva ljud och att maskera negativa ljud.

Målet var att skapa en känsla och en effekt för att uppnå en behaglig och produktiv arbetsplats.

Gruppen identifierade två utmaningar:

– För det första störde vi varandra med våra ljud. Störningarna kom från mänskliga aktiviteter, från mänskligt tal och från våra mobil-telefoner. Vi upptäckte också att bakgrundsljudet på avdelningen var för lågt. Det var för tyst vilket medförde att de andra ljuden blev mer framträdande. När bakgrundsljudet är för tyst känner man sig inte heller bekväm. Det är vanligt att man börjar viska för att inte störa. 

Arbetsgruppen gick därefter igenom ritningar och gjorde en tredimensionell modell i det dataprogram som avdelningen använder för att själva kunna lyssna och för att demonstera för kunder hur ljudmiljön blir innan den skapas rent fysiskt. 

– Vi bestämde oss för vilka ytor vi skulle behandla, säger Zlatan. Vi hade full frihet att förändra miljön som vi ville. Det enda kravet var att resultatet skulle bli snyggt. Den estetiska aspekten var en av anledningarna till att vi valde flera produkter från Akustiksmiljö. Färgerna på tygerna bestämde vi oss för internt tillsammans med en medarbetare på avdelningen för ljus. Det blev en mild och naturlig färgton i grönt.

Helheten viktig för en hållbar ljuddesign 

Zlatan återkommer till hur viktig helheten är för en ljudmiljö. Ljud är många kvaliteter. 

Han nämner ljudabsorbenter som en del av den totala akustikmiljön. Därutöver är det viktigt med rätt ljudisolering, stegljudsdämpning, bakgrundsbuller från ventilation, trafik, etc.

– Ljud utifrån, som till exempel trafikbrus, dämpar vi ibland för mycket och det kan bli för tyst. Ofta är ljuden utifrån för låga i kontorslandskap, säger Zlatan. Samma sak gäller för ventilationsljud, som kan användas för att maskera tal. Här finns det kulturella skillnader. I Sverige vill vi ha det så tyst, medan man i USA och England projekterar för mer ljud i kontorsmiljöer. Det är okej att höra att någon pratar men inte vad de säger. Om man sitter själv i ett cellkontor ska det vara så tyst som möjligt, men i ett kontorslandskap måste det vara mer brus och liv.

I alla kontorslandskap är det viktigt med separata telefonrum och mötesrum för situationer när individer eller grupper behöver prata högt utan att störa någon.

Flera ljudlösningar samverkar på avdelningen

Hur blev då lösningen för avdelningen? 

Skrivbordsskärmen SHADE, som absorberar och dämpar ljud installerades på arbetsplatserna. Skärmarna placerades mellan och på kortsidorna av varje arbetsenhet. Medarbetarna sitter mitt emot varandra i rader och har även en längre skärm mellan sig. Produkterna skapar tillsammans en individuell ljudmiljö för varje medarbetare som är anpassad till deras och avdelningens behov. Kollegorna störs inte längre av varandras ljud och kan samtidigt prata med varandra om de står upp eller skjuter stolen åt sidan. 

– Skrivbordskärmarna är snygga och gör sitt jobb, säger Zlatan.

Den ljudabsorberande anslagstavlan COLLAGE placerades utefter korridorens vägg. Den är viktig för att undvika stående reflexer mellan parallella ytor. Anslagstavlan används för att sätta upp produktblad som visar arbetsgruppens pågående och kommande projekt. Den har blivit en del av avdelningens marknadsföring gentemot kunder och övriga kollegor. 

På avdelningens andra långsida monterades det VERTIKAL akustisk lamellgardin från Akustikmiljö innanför fönstren. Den absorberar ljud och kan justeras i olika lägen eller skjutas undan helt om man vill.

De två högtalare som installerades i taket är en viktig del i helheten när det gäller ljudmiljön. Det handlar om så kallade riktade högtalare som sprider ljudet på en begränsad yta och bidrar till att bakgrundsljudet inte längre är för lågt. Ljuden i högtalarna varierar, men vanligast är svaga ljud som regnljud, fågelsång, sorlljud eller caféljud. Det är ljud som har en positivt effekt på människor.

– Vi har en idé om att följa årstiderna när det gäller ljudet från högtalarna. Om det är mulet ute väljer vi regnljud. På eftermiddagarna spelar vi musik från spotify. Alla på avdelningen är med och väljer musiken på spellistan. Det innebär att det finns en acceptans för våra olika musikval. Ljuden från högtalarna har även gjort att trivseln ökat, säger Zlatan. 

Sammantaget har åtgärderna medfört att kollegorna på avdelningen kommit närmare varandra. Genom att ljuden styrs stör de inte varandra längre.

– Samtidigt blev det en snygg miljö som alla trivs bättre i. Man kan inte vara produktiv om man inte trivs, säger Zlatan. 

Samhällsljud – ett bättre ord

Innan vi avslutar passar jag på att fråga Zlatan vad han har för tankar om samhällsbuller?

– Jag vill hellre kalla det för samhällsljud vid mina föreläsningar. Jag brukar föreläsa om det. Det avgörande är inte hur mycket något låter utan vad det är för ljud. Det finns ljud som passar in kulturellt och historiskt och det finns ljud som stör. Hamnljud kan till exempel vara ljud som passar i en hamnmiljö. Vid planering av nya områden ska man alltså inte bara tänka på ljudnivån. Andra ljudkvaliteter och helheten är viktig. Man ska framhäva det som är positivt och som passar in och dämpa det som är negativt – och gärna involvera de som bor i området. Känsla, identitet och kulturhistoria är viktiga komponenter när det gäller samhällsljud, avslutar han. 

Fakta: Zlatan Idnert

Zlatan Idnert är sektionschef för avdelningen i region Syd samt vice affärsområdeschef för affärsområdet Ljud och vibrationer på ÅF. 

Han är utbildad civilingenjör i Väg och Vatten vid Lunds universitet. Efter tre års arbete som akustiker på ÅF i Malmö erbjöd ett amerikanskt bolag en tjänst i Dubai. Där arbetade han i tre år med gigantiska byggnadsprojekt, bland annat världens högsta hus och en Formel 1-bana. 

Det finns ingen formell utbildning för att bli akustiker. En bakgrund som civilingenjör och ett musikintresse är vanligt. 

Läs mer om designade ljudmiljöer i artikeln ”Hur ska det låta? Soundscaping, designade ljudmiljöer – ett självklart inslag” av Zlatan Idnert, Carl Pilman, Mikael Ekholm, Anna Kind och Martin Hallberg, Bygg & Teknik 3/13, 46-49.