Renare Falkenberg med TiksPac och Akustikmiljö

  •  

EcoSUND® - en hållbar akustiklösning

Svensktillverkat ljudabsorberande materialEcoSUND är Akustikmiljös egna unika ljudabsorbent, framtaget tillsammans med akustiker och råvaruleverantörer år 2010.

Stig-Arne Mårtensson, grundare av TiksPac, flyttade från storstaden till den idylliska småstaden Falkenberg 2001. Under promenaderna med hunden Smilla upptäckte han snart att många inte plockade upp efter sina hundar – ett första intryck som inte var särskilt positivt. Stig-Arne ville göra något åt problemet och utvecklade TiksPac-konceptet, som omfattar både TiksPac-stationer och TiksPac-påsar. TiksPac-stationen är en hållare med hundpåsar som placeras längs populära promenadstråk.

Akustikmiljö stöttar projektet för ett renare Sverige. Projektet har visat sig effektivt genom att:
  • Attityden kring nedskräpning förändras. Där det är rent, där håller man rent!
  • Enligt undersökningar mot kommunerna blir det i snitt 60% renare runt stationerna.
  • Parkarbetarnas arbete underlättas.
  • Tillsammans hindrar vi att 60 ton farlig plast att nå våra vattendrag när hundägare istället väljer våra nedbrytbara påsar.
  • Idag sparas 26 miljoner plastpåsar årligen, som ersätts mot nedbrytbart biomaterial!

Läs mer på https://www.tikspac.se