Ledningsgrupp

Akustikmiljös och Götessons Ledningsgrupp. Från vänster i bild:

  • Emil Johansson, Managing Director
  • Patric Gustafson, Site Manager Akustikmiljö
  • Stellan Bygård, Quality and environment manager
  • Tomas Svensson, R&D/Purchasing manager
  • Johan Götesson, Creative Director
  • John de Boer, Sales Director
  • Andreas Hultfeldt, Sales Manager Akustikmiljö
  • Jörgen Johansson, Financial manager
  • Mika Haglund, Supply Chain Manager