Hållbarhet börjar inifrån

Arbetet mot en mer hållbar verksamhet drivs inte av en person. Precis som det krävs en organisation och ett stort internt engagemang för att lyckas med personalfrågor eller nå visioner kopplade till resultat så gäller detsamma för hållbarhet. För att lyckas med att skapa ett hållbarhetsarbete som genomsyrar allt vi gör och som kan fungera som ett gott exempel utåt måste arbetet börja inifrån.

Alla inkluderade för att lyckas

På Akustikmiljö strävar vi efter att i stort som smått inkludera hela företaget och ta del av den kunskap och de idéer som varje enskild medarbetare sitter på. På så sätt säkerställer vi också att de insatser och förbättringar som görs andas Akustikmiljö fullt ut och ökar chanserna till att de verkligen implementeras i vardagen. Med veckovisa förbättringsmöten på varje avdelning och en tydlig struktur för hur förslagen tas vidare ser vi till att alla medarbetare inkluderas och att samtliga förslag följs upp.

EcoSUND®

EcoSUND® är Akustikmiljös unika kärnmaterial för ljud- absorbenter som är bra för både arbetsmiljön och vår natur. EcoSUND® är tillverkad av 50 % återvunnen PET. EcoSUND® är godkänd i enlighet med Öco-Tex Standard 100.

Inga emissioner: EcoSUND® är helt fri från lim/bindemedel och avger därför inga emissioner eller gaser.

Inga farliga fibrer: EcoSUND® släpper inte ifrån sig fibrer som kliar eller irriterar och som kan ge upphov till allergier.

Ett gott exempel

Att vara trovärdig är viktigt för alla verksamheter. Vårt mål är att skapa en bättre arbetsmiljö för våra kunder, vilket kräver att vi också har en bra arbetsmiljö internt. Detsamma gäller för vårt hållbarhetsarbete, där vi alltid eftersträvar att ligga steget före för att nå de krav och mål som vi sätter utåt.

Vissa saker kan vi kräva, framför allt från kunder och leverantörer. Men allra helst vill vi att vårt arbete ska fungera som ett gott exempel och det gör vi genom att tänka hållbarhet hela vägen – från val av leverantörer, material och transporter till vilka bilar vi kör och vilka energikällor vi väljer.

I Falkenberg använder vi enbart förnyelsebar el samt utvinner energi/värme från produktionen för att värma upp våra lokaler. Allt spill i produktionen återvinns och används till energi (värme).