Taggar:

LÄTT Bygelabsorbent

  • Akustikmiljö LÄTT Bygelabsorbent

LÄTT är en prisvärd lösning som monteras styckvis och därmed inte inkräktar på befintliga installationer såsom ventilationskanaler, elkablar, belysning eller larm. LÄTT är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av EcoSUND som består av återvunnen PET. 

Ladda ner som BIM-objekt

LÄTT finns som BIM-objekt. Ladda ner här och använd i dina projekt. 

Kvalité

Clock

LÄTT består av en högvärdig ljudabsorbent – Klass A  

Prisvärd 

Prisvärd lösning då LÄTT monteras styckvis och inkräktar därför inte på befintliga installationer.

Anpassningsbar

Clock

Kan monteras på vägg och i tak och finns med både låg och hög bygel.

Ytskikt & Textilier

LÄTT levereras med olaminerad värmd slät yta av kärnmaterialet EcoSUND (vit, svart, grå eller brun RAW Edition), eller med ytskikt i textilien Hush laminerad på ljudabsorbentens framsida.  

RAW Edition

LÄTT kan beställas utan textil yta, då med en genomfärgad vit, svart, grå eller brun absorbent i materialet EcoSUND. Ytskiktet är värmt vilket ger en slät och naturlig yta.

Vit Svart Grå Brun

Hush

LÄTT kan även beställas med laminerad yta av textilien Hush. För samtliga textilval se pdf.

Byglar

Byglarna finns i två modeller, utan luftspalt som håller absorbenten dikt mot taket, eller med luftspalt som lämnar 50 mm luft mellan absorbenten och taket.

Format

  • 1200x600x50 mm
  • 1200x900x50 mm

Montering

LÄTT monteras enkelt upp med sina två medföljande vitlackerade byglar med förstansade skruvhål. LÄTT finns med låg och hög bygel för dikt montage eller med 50mm luft bakom absorbenten.

Rengöring

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

Brand

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller LÄTT ytskikt klass 1, (B-s1,d0).

Föreskrivning

Akustikmiljö LÄTT Bygelabsorbent. Ljudabsorbent för tak och vägg tillverkad av EcoSUND. Montage med byglar, dikt eller luftspalt. Total tjocklek: 50 mm. Format: Ex 1200x600 mm. Ytskikt: Hush eller rå.

Akustiska egenskaper

Utfört av SP enligt ISO 354 och ISO 11654
Produkt Ytskikt Konstr. höjd 63 125 250 500 αw
LÄTT CM 50 mm 0,00 0,25 0,75 1,0 1,0 1,0 0,90 1,0
50 mm CM 100 0,05 0,35 0,90 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0