Taggar:

LÄTT Bygelabsorbent

Det enklaste sättet att på ett effektivt sätt förbättra akustiken utan att behöva ändra på befintliga installationer så som ventilationskanaler, elkablar, belysning etc är att montera styckvis LÄTT bygelabsorbent. Med jämn fördelning över ytorna blir LÄTT en prisvärd lösning enkelt montage.

Användningsområden

  • Kontor
  • Skola/Förskola
  • Industriakustik

Fördelar

  • Prisvärd: En prisvärd lösning då LÄTT monteras styckvis och inte inkräktar på befintliga installationer som ventilationskanaler, elkablar, belysning eller larm.
  • Kvalitet: LÄTT består av stenull och polyesternonvowen, en högvärdig ljudabsorbent – Klass A.
  • Färg: LÄTT är vit eller svart som standard men går att få i annan färg vid förfrågan.
  • Valmöjligheter: Kan monteras på vägg och i tak och finns med både låg och hög bygel för 50mm luftspalt bakom absorbenten.
  • Egen produktion: Kärnmaterialet är en stenullskiva laminerad med nonvowen.

Kvalité

Clock

LÄTT består av en högvärdig ljudabsorbent – Klass A  

Prisvärd 

Prisvärd lösning då LÄTT monteras styckvis och inkräktar därför inte på befintliga installationer.

Anpassningsbar

Clock

Kan monteras på vägg och i tak och finns med både låg och hög bygel.

Ytskikt & Textilier

LäTT levereras med olaminerad värmd slät yta av kärnmaterialet EcoSuND® (vit, svart eller grå RAW edition). LäTT kan även fås med kärnmaterialet av stenull och helt inklädd i akustikduk för att eliminera fibernedfall. 

RAW edition

LÄTT kan beställas utan textil yta, då med en genomfärgad vit, grå eller svart absorbent i materialet EcoSUND®. Ytskiktet värms och ger en slät och naturlig yta.

Vit Svart Grå

Akustikduk

Välj färg på akustikduk vid val av stenull som kärnmaterial.

Vit Svart

Byglar

Byglarna finns i två modeller, utan luftspalt som håller absorbenten dikt mot taket, eller med luftspalt som lämnar 50 mm luft mellan absorbenten och taket.

Format

  • 1200x600x50 mm
  • 1200x900x50 mm

Montering

LÄTT monteras enkelt upp med sina två medföljande vitlackerade byglar med förstansade skruvhål. LÄTT finns med låg och hög bygel för dikt montage eller med 50mm luft bakom absorbenten.

Rengöring

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

Brand

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller LÄTT ytskikt klass 1, (B-s1,d0).

Föreskrivning

Akustikmiljö LÄTT

Akustiska egenskaper

Utfört av SP enligt ISO 354 och ISO 11654
Produkt Ytskikt Konstr. höjd 63 125 250 500 αw
LÄTT CM 50 mm 0,00 0,25 0,75 1,0 1,0 1,0 0,90 1,0
50 mm CM 100 0,05 0,35 0,90 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0