Taggar:

Julian Treasure vill få saker att låta vackert

  • ”Nordbor tenderar ju att vara ganska lågmälda... En grupp italienare i ett rum med trägolv skulle vara en mardröm!”
  • Julian Treasure är idag en av världens mest utåtriktade förespråkare för bra ljud.

PRINT Ljudabsorberande tavla

Inred med tavlor av hög kvalitet. Använd egna foton och illustrationer eller välj något från vår bildbank.

Det är mitt uppdrag i livet att få saker att låta vackert, säger britten Julian Treasure på en koncis engelska som skvallrar om just hans strävan efter klarhet. Sedan 2003 är han ordförande i The Sound Agency, ett av världens ledande konsultföretag inom ljudmiljöer och ljudmarknadsföring. Med klienter som The Body Shop, Honda, Unilever och Marks & Spencer har de blivit ett stort namn.

Treasure har också gjort sig känd som inspirerande talare, inte minst med sina framträdanden på den populära föreläsningsplattformen Ted. Han ackompanjerar ofta sina rappa föredrag med ljudklipp, allt för att göra publiken medveten om att ljud i vår omgivning kan påverka oss både positivt både negativt.

Ett återkommande tema i hos Treasure är hur ljudet i arbetsmiljön förändrar vår produktivitet. Han pekar på en undersökning som visat att kontorsarbetares effektivitet kan sjunka med så mycket som två tredjedelar i ett högljutt, öppet kontorslandskap.

– Jag säger inte att vi måste förkasta öppna kontorslösningar, men vi måste fokusera mer på att varje persons arbetsplats blir tystare, säger han.

Naturens ljud lugnar

Om man jobbar på ett skränigt kontor och vill få tillbaka åtminstone lite av produktiviteten och den ljudmässiga harmonin, rekommenderar Treasure att man uppsöker ljudet av vind, vatten och fågelsång. 

– Det är baserat på naturliga och stokastiska, slumpmässiga ljud, som de flesta finner lugnande och fokushöjande, säger han.

Det enklaste är att helt enkelt ha med sig ett par högkvalitativa hörlurar, och stänga ute omkringljudet.

Ljudet på en arbetsplats kan beräknas genom Soundflow, en modell som Treasure varit med att ta fram inom The Sound Agency-portföljen. Den används för att visualisera ljudmiljöers påverkan, och bygga en förståelse för vad ljudet gör i en lokal. Det är användbart både när en butik ska bli trivsam för kunder, och när ett kontor ska bli mer produktivt. En ljudmiljö dissekeras med hjälp av olika filter, och efter lite pusslande kan man också få ett svar på hur man ska ta den dit man vill. Modellen lyfter fram frågor som ”vad vill vi uppnå med ljudet i denna lokal?”

Ljud lika viktigt som färg för känslan

Också i hemmet är det bra att tänka mer i ljud och dess syfte, menar Treasure. Han uppmanar den som ska ska inreda en lägenhet att tänka på ljudet på samma sätt som man tänker på färgen på tapeter och gardiner. Vad ska ett rum ge för känsla, och vad vill man ha rummet till? 

Materialval är förstås mycket viktigt. Den nordiska fascinationen för trägolv tycker han är problematisk ur ljudsynpunkt.

– Det ger hårt ljud, och så är det inte lika bekvämt för fötterna, fast det sista är nog mer av en personlig åsikt, säger han.

Men, tillägger han med en glimt i ögat:
– Nordbor tenderar ju att vara ganska lågmälda. Särskilt i Finland. Det gör kanske inte så mycket att golvet ger hårt ljud, om man ändå inte pratar. En grupp italienare i ett rum med trägolv skulle vara en mardröm!

Ett problem är att arkitekter alltför sällan tänker på hur byggmaterialen påverkar ljudet, menar Treasure.

– Det är synd att så många arkitekter inte verkar ha öron alls, och dras till sten och betong. Om två personer för en dialog i ett rum med betongtak låter det ju som ett gräl, säger han.

En annan miljö där ljudet är av högsta vikt för resultaten är skolor. Treasure oroar sig för att många grundskolor i Storbritannien börjat byggas med allt öppnare planlösningar, och att akustiken hamnar i bakvattnet. Hårda ljud och långa efterklangstider kan vara förödande för inlärningen.

– Det är galenskap! Nya byggregler har gjort att man numera måste ta hänsyn till ljud, men det finns gamla skolbyggnader som fortfarande har stora problem. Om en elev långt bak i klassrummet bara kan höra 50 procent av vad läraren säger, så tappar den eleven ju halva sin undervisning, säger han.

Ljudföroreningar blir vanligare

Förutom inomhusljud är Julian Treasure mycket intresserad av ljudföroreningar i det offentliga rummet, och hur de påverkar människor framför allt i större städer. Problemet håller på att förvärras, tror han. Urbaniseringen har fört med sig att våra öron får mindre och mindre plats att vila i många städer. Bara inom EU visar nya siffror att 25 procent av medborgarna får försämrad hälsa till följd av dåliga ljudomgivningar, och att två procent får svåra sömnproblem.

– Det är viktigt att städer börjar fokusera på ljud lika mycket som på det visuella, säger han.

Om Julian Treasure måste rangordna problemen med ljudföroreningar hamnar trafikljud på första plats. Saker som bildäck, tåggnissel och  mullrande flygplansmotorer skapar irritation och ger huvudvärk.

– De här problemen kommer att förbättras till viss del när elbilar ökar i popularitet, men ljudet av gummidäck mot asfalt får vi nog leva med tills vi får svävande bilar, säger han. Julian Treasures favoritstad, ljudmässigt är Venedig, helt enkelt på grund av avsaknaden av bilar. Även motorbåtarna är att föredra.

– Jag tycker att det är något romantiskt med ljudet av gamla båtmotorer.

Geneve är ett annat av Treasures föredömen ur ljudsynpunkt.

– Centrala stan är väldigt tyst. När man står vid katedralen mitt i staden hör man inte trafiken runtomkring. Jag vet inte exakt varför det blir så, men det är väldigt behagligt, säger han.

Personlig och offentlig sodcasting

Det näst värsta problemet i rangordningen är vad Julian Treasure kallar ”sodcasting”, ett allt vanligare uttryck åtminstone i Storbritannien.

– Det kan vara folk i luvtröjor som spelar hög musik längst bak i bussen, ur mobiltelefonen eller en stereo. Det är typisk offentlig ”sodcasting”, säger han.

Andra exempel på ”sodcasting” är företag eller organisationer som överfaller en med ljud, eller utrop i kollektivtrafiken och på tågstationer. I takt med att det blir lättare att få tag på billiga, bristfälliga högtalare spår Treasure att sådana problem bara kommer att öka.

Det finns mängder av intressant teknik som Julian Treasure tror kan minska problemen med dåligt ljud i världen. Han nämner väggkonst med inbyggd ljuddämning, en enkel men effektiv inredningsdetalj. Hypersoniska högtalare är en lite mer avancerad utveckling där man kommit långt: Högtalare som koncentrerar ljud till en specifik punkt, till exempel framför en viss del av en museiutställning. Med sådan teknik skapar man välbehövlig tystnad för andra i rummet.

Treasure är tydlig med vad han vill åstadkomma. Att få människor att öppna öronen för ljuden omkring dem överskuggar allt.

– Att vara medveten om hur ljud påverkar en är att börja anpassa sig till problemen, till exempel att söka några minuters tystnad varje dag. Tre minuter gör skillnad och sparar öronen, säger han.

JULIAN TREASURE: THE 4 WAYS SOUND AFFECTS US