Vi vill lämna en bättre planet efter oss

  • Ljudabsorbenter på Stall Marlin Cheval

Anledningen till vårt hållbarhetsarbete är enkel – vår planet är inte längre i samma skick som den en gång var. Även om vi är en liten kugge i stort hjul vill vi göra vår del för framtida generationer. Det vi också upptäckt längs vägen är att hållbarhet inte bara bidrar till en bättre miljö, utan också till ekonomiska fördelar för oss och våra samarbetspartners, framför allt när marknaden ställer allt högre krav på hållbarhet.

Miljöarbetet idag

Världen har slit- och slängmani. Även om arbetsplatsinredning inte byts ut i samma hastighet som akustikprodukter så förekommer detta även ute på arbetsplatserna och möblerna används inte sällan långt kortare än sin egentliga livslängd. En stor del i vårt arbete utgörs därför av att hela tiden utvecklas och hitta nya strategier för hur våra produkter ska få användas under en längre innan de byts ut. Här handlar det om att blicka framåt och förutspå vad som kommer hända på marknaden framöver, så att vi inte bara möter upp mot de trender som är starka just nu utan även de som väntas bli stora. Då är det viktigt att titta på arbetsplatsen i stort, eftersom den digitala utvecklingen kan ha minst lika stor betydelse som färger och material.

Material

Att de största utmaningarna också innebär de största möjligheterna må låta som en klyscha, men i vårt fall är det tydligt att det faktiskt stämmer. Genom att effektivisera och förbättra våra material gör vi inte bara miljömässig vinning utan kan också minska kostnaderna. Vårt eget material EcoSund består av 50 % återvunnet material via PET-flaskor.

Exempel: Långa leverantörssamarbeten

För att säkerställa att vi arbetar hållbart hela vägen jobbar vi med långa, tajta leverantörssamarbeten. På så sätt har vi hela tiden bra kontroll och kontakt kring miljöfrågor och kan också vara på tårna när det kommer till lagförändringar och certifieringar. Med hjälp av långa samarbeten som hela tiden utvecklas har vi också kunnat fokusera på färre leverantörer, vilket innebär färre och effektivare transporter när många produkter levereras från samma ställe. Genom att arbeta på det här sättet kan vi dessutom säkerställa att allting fungerar som det ska och att de produkter som når slutkund uppfyller våra krav och levereras i tid.

Certifieringar hos Akustikmiljö:

BASTA-registrerade produkter

  • Akustikduk
  • Lätt bygelabsorbent
  • Single
  • Collage
  • STARK sportabsorbent
  • Storprint
  • Tiles EcoSUND miljöundertak

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkten klarar BASTA-kriterierna för miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se för mer information.

”Man får inte se miljö- arbete som en kostnad. För oss är det precis tvärtom. Effektiva och korrekta produktionsprocesser ger snarare en ekonomisk fördel för oss och våra samarbets- partners, samtidigt som man sparar på miljön.”