En helhetslösning för en hållbar ljudmiljö

Att designa för kreativa arbetsmiljöer handlar till stor del om att skapa arbetsplatser där alla trivs och mår bra. Vi lever idag i en värld där många upplever stor press och stress, där vi är övertygade om att ljudmiljön spelar stor roll för att kunna få till en förändring.

Ljudmiljö för trivsel och framgång

Gemensamt för alla verksamheter är att man vill nå någon typ av framgång, även om denna kan definieras och mätas på olika sätt. Vi är övertygade om att miljöer som främjar trivsel och kreativitet spelar en stor roll i detta. Våra produkter utvecklas därför alltid med användaren i fokus, för att skapa miljöer där man mår bra och som en följd också kan prestera på topp. En investering i bra arbetsplatser är inte bara en vinst för den enskilda medarbetaren, utan för verksamheten i stort.

Ansvarsfulla produkter

Att ta ansvar för miljön betyder också att vi behöver skapa ansvarsfulla produkter. I design och material har vi alltid detta med oss. För att hela tiden ha bra kontroll över de material som väljs driver vi täta samarbeten med våra leverantörer. Även vid specialanpassningar och särskilda önskemål från kund försöker vi alltid rekommendera material som vi vet lever upp till våra krav.

Vi försöker alltid tänka smart när vi produktutvecklar. Funktionen är alltid a och o och designen ska förstärka funktionen. I vår strävan mot att hålla nere antalet leverantörer och därmed också antalet transporter försöker vi utgå från de material som finns tillgängliga i befintliga samarbeten. Hur kan vi justera designen och fortsätta använda samma miljövänliga och funktionella material? Genom att hålla nere produktfloran behåller vi kontrollen över våra produkter, och ställer vår kreativa förmåga på prov genom att skapa nya lösningar utan att det ska få effekter på miljö och utsläpp.

”Med bra arbetsmiljöer hjälper vi våra kunder att skapa konkurrensfördelar, lönsamhet och en bättre ljudmiljö både på kort och lång sikt”