En hållbar affär för alla

Att arbeta hållbart är inte bara en vinst för oss på Akustikmiljö. Med bra materialval, effektivare transporter och högt ställda krav drar vi vårt strå till stacken för att skapa en bättre planet för alla, där vi skapar mer med färre resurser. Det vi också sett är att det här sättet att arbeta gett många ekonomiska fördelar som gynnar hela kedjan.

Trygg och ansvarsfull partner

Det ska kännas bra i magen att jobba med Akustikmiljö. Därför arbetar vi med långa leverantörssamarbeten och noggranna kontroller av material och producenter. De flesta av våra leverantörer är hemmahörande i Sverige, och de leverantörer som är belägna i andra länder kontrolleras genom CSR-revisioner eller kontinuerliga besök där dessa viktiga frågor diskuteras.

Som ansvarsfull partner lägger vi också stort fokus på att det ska gå snabbt och enkelt att beställa från oss. Leveranssäkerhet och snabb kundservice kan vara avgörande för våra kunders framgång och är därför något vi aldrig ruckar på. Vi finns med hela vägen från idé till materialval och slutmontering.

Växa tillsammans

I en kedja där alla parter är lönsamma trivs vi bäst. Där vet vi att vi alltid har våra noggrant utvalda leverantörer med oss och att det vi levererar ut till kund når upp till alla krav samt når fram i tid. Vårt mål är därför att växa tillsammans med våra samarbetspartners, för att skapa trygghet såväl för oss som för våra kunder.

”Vi arbetar hela tiden på vår snabbhet och vår enkelhet genom ständiga förbättringar. Vi har en hög leveranssäkerhet. Vår ambition är att utvecklas tillsammans med våra kunder med visionen att vi ska vara den bästa samarbetspartnern”.