Taggar:

Hållbar ljuddesign i känsliga miljöer

Stressfria kliniska miljöer där strokepatienter ska rehabiliteras. Inlärningsmiljöer där många studenter ska hitta kreativiteten i en stökig ljudmiljö. Då är kraven på miljövänliga och effektiva ljudabsorbenter stora. Nu har Akustikmiljö i Falkenberg tagit fram ett nytt material som klarar kraven: EcoSUND®.

Det har varit en lång väg Magnus Gustafsson, vd för Akustikmiljö, har funderat över den optimala ljudabsorbenten hela sitt yrkesverksamma liv. Att få till de rätta akustiska egenskaperna och kombinera dem med gällande brandtekniska säkerhetsaspekter för offentlig miljö har varit en del i arbetet. Men att dessutom uppnå största möjliga miljövänlighet och en hållbar produktionskedja, har varit en av de stora utmaningarna.

Från SUND® till EcoSUND®

– Jag började tidigt intressera mig för miljöfrågor och allt som hade med emissioner, lim, fibernedfall och allergier att göra. Under åttiotalet blev det en viktig fråga inom skola och förskola, och som följd började jag experimentera med olika material, allt från torv från Store mosse i Småland till olika fiberprodukter, säger Magnus Gustafsson.

För femton år sedan kom ljudabsorbenten SUND®, redan då miljövänlig. Men produktutvecklingen stannade inte där. Nu har Magnus Gustafsson och Akustikmiljö tagit ett stort steg framåt med EcoSUND®, en ljudabsorbent tillverkad av återvunna PET-flaskor och naturfiber med unik fiberstruktur.

– Det är en inblandning av växtfiber, en restprodukt som annars bara slängs eller komposteras, säger Magnus Gustafsson.

Dessutom är materialet fritt från lim och bindemedel och avger varken irriterande eller allergiframkallande fibrer. EcoSUND® avger heller inga farliga gaser. I början av september startades full produktion av materialet, som är tänkt att på sikt ersätta SUND® i företagets alla produkter. De senaste två åren har inneburit en intensiv produktutveckling, mycket tack vare konsumenternas ökade efterfrågan.

Miljömedvetenheten har ökat dramatiskt

– För sex år sedan var vi med på Möbelmässan och kunde notera ett intresse, men nu är vakenheten helt annorlunda. Vi märker det i samtal på mässor och i frågor från fastighetsförvaltare, vi ser det i kravställningar från upphandlare. Det gäller allt från allergisanerade lokaler till offentliga, känsliga miljöer som sjukhus och skolor. Miljö är ett mycket viktigt argument i dag och folk har fått upp ögonen för det. 

Akustikmiljö har länge legat långt fram i sitt miljötänk. Man miljöcertifierades för tio år sedan och var då ett av Sveriges minsta företag med den certifieringen.

– Vi vill vara aktiva och drivande. Miljövänlig akustik är en del av ett hållbart samhälle och hos oss pågår ett ständigt utvecklingsarbete, säger Magnus Gustafsson.

Anna Valtonen

Anna Valtonen, Designhögskolan i Umeå

Ljudmiljön påverkar inlärning och kreativitet. Det visar bland annat experiment där skolbarn utsatts för olika sorters buller under 15-minutersperioder. Till exempel flygplansbuller och vägtrafik visade sig påverka både inlärningen och minnet.

Det kan Anna Valtonen på Designhögskolan i Umeå skriva under på. Utanför hennes fönster byggs Konstnärligt campus, vilket innebär att studenter och lärare befinner sig mitt i en byggarbetsplats för tillfället.

– De bygger en väg utanför mitt fönster, säger hon, så i dag har jag fått stå ut med både oljud och skakningar. Ljudlandskapet är väldigt varierande här just nu – från korridoren hörs det lite mer behagliga ljuden från kaffemaskiner och kolleger och studenter som pratar. Det är glada, positiva ljud.

Designhögskolan i Umeå handlar om ljud ur två aspekter. Den ena är den ljudvärld som studenterna befinner sig i, där de ska finna lugn och kreativitet på en och samma gång. En inte alltid enkel kombination.

– Det som främjar kreativitet är en grundnivå av lugn och utrymme för nya tankar. Men frågar man våra studenter så är total tystnad inte alltid det bästa. Om jag dyker upp här mitt i natten kan det hända att de jobbar med hög musik, något jag aldrig skulle kunna göra. För mig är tystnad en lyx. Jag vill stänga dörren om mig och arbeta i total avsaknad av ljud – och det är ju också det som är lättast att skapa.

För att tillgodose allas olika ljudkrav har skolan tillsammans med studenterna skapat ett antal olika miljöer. Utrymmen för maskiner där buller koncentreras, verkstäder där ventilationen skapar ett jämnt surrande, och det så kallade Svarta rummet, ett kreativt vardagsrum med heltäckningsmatta, saccosäckar och mycket textilier. Det ger förutsättningar för skolans andra aspekt på ljud: de som studenterna själva designar.

– Förr talade man inom industridesign om design av produkter och tjänster. Numera har det formaliserats till upplevelsedesign, där ljudet är en mycket viktig del av designen och därför också alla våra utbildningar. Det kan till exempel handla om hur man designar ljudet av en bildörr som stängs så att det förmedlar sportighet. Ljudet går raka spåret in i användarens hjärta – man kan inte sätta fingret på det men det påverkar hela upplevelsen av designen.

Kristina Sahlqvist

Kristina Sahlqvist, HDK

Hållbar design må vara hett just nu, men har funnits som begrepp länge. Kristina Sahlqvist är arkitekt och professor på HDK, Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg. I tio år har hon varit delaktig i projektet Design med omtanke, med målet att liksom Akustikmiljö få in en större miljöaspekt i design, framför allt av miljöer.

– Man måste se på hållbarhet i ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt sammanhang. Det ekologiska handlar om att välja rätt material och rätt fraktsätt och inte slösa med jordens resurser. Det ekonomiska handlar om att tänka både på smarta ekonomiska lösningar och på dem som tillverkar, så att det till exempel inte är barn som utnyttjas, och det sociala handlar bland annat om att göra människor delaktiga. Det betyder att man ska göra miljöer tillgängliga för alla, även dem med till exempel funktionsnedsättningar och allergier, förklarar hon.

Design med omtanke är ett led i Västra Götalandsregionens ambition att bli bäst i Sverige på hållbar utveckling och har bland annat lett till nya riktlinjer vad gäller upphandling av möbler och design för offentliga miljöer. Något som Kristina Sahlqvist anser kan göras bättre i flera hänseenden.

– Kunskapen om hållbarhet är inte alltid så stor hos den som upphandlar. Samtidigt har man ett ansvar gentemot användaren att handla in bra kvalitet, och hållbarhet blir på så sätt en kvalitetssäkring. Företag ska vilja hamna på den så kallade Gröna listan som Design med omtanke upprättar.

Just miljövänliga ljudabsorbenter som passar i känsliga miljöer spelar en nyckelroll i flera av de projekt som Kristina Sahlqvist är involverad i just nu. I tre år har hon i samverkan med andra arbetat fram ett koncept för utformning och design av en rehabiliteringsavdelning för hjärnskadade. Där är ljudmiljön avgörande för tillfrisknandet eftersom den påverkar koncentrationsförmåga och uthållighet, samtidigt som kraven på materialet är enormt höga i kliniska miljöer. Just nu arbetar hon i en tvärvetenskaplig forskningsgrupp inom det relativt nya forskningsområdet neuroarkitektur, med design av ett patientrum på en neurologisk intensivvårdsavdelning på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

– Vi utformar miljön så att patienten ska få sinnesstimulans genom bland annat musik. En strokepatient är som en nyfödd och man har kunnat se att sinnestimulans påverkar hjärnans tillväxt av neuroner och kan påskynda rehabiliteringen. 

En väldesignad ljudmiljö ger också en bättre omvårdnadsmiljö och får ned stressnivåerna hos patienten.

– Stressfri vila är fundamental för tillfrisknandet, och ju bättre ljudnivåer, desto lugnare blir patienten. Anhöriga och personal också. 

Det är alltid ett bra kriterium att utveckla miljöer för människor som har en skada eller en svaghet – bygger man för dem så blir det bra för andra också.