Taggar:

Vi finns nu på Acoustic Facts

På Acoustic facts bygger du ett rum och kan inreda det med certifierade produkter. Acoustic facts räknar fram rummets efterklangstid.
På Acoustic facts bygger du ett rum och kan inreda det med certifierade produkter. Acoustic facts räknar fram rummets efterklangstid.

Nu är våra produkter certifierade och deklarerade på Acoustic facts. Registrera dig på acousticfacts.com och logga in för att använda våra produkter i dina beräkningar för en dokumenterad akustisk effekt.

Gå till Akustikmiljös sida på Acoustics facts: http://acousticfacts.com/am-acoustics

Film